Wix מניה. מניית וויקס.קום

הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד פקיד השומה ביקש למסות את הרווחים בטענה כי במועד קבלת המניות הוא היה תושב ישראל
בתקופה זו לדרמן חי בטקסס הוא ציין כי לצורך קביעת מרכז חייו של אדם בתי המשפט מייחסים חשיבות למקום מגורי המשפחה

זאב לדרמן זכה בפטור ממס שהרוויח ממכירת מניות Wix

תהליכים דומים שכבר התרחשו בעבר עם מניית WIX, הראו כי המנייה מתאוששת מהר.

זאב לדרמן זכה בפטור ממס שהרוויח ממכירת מניות Wix
מניית WIX — מה בעצם גורם לדוחות לאכזב כל כך את המשקיעים? מה אומרים האנליסטים בנוגע לתחזית החברה ואטרקטיביות ההשקעה במניותיה? השופט ציין עוד כי בתקופה הרלוונטית ללדרמן היו בתי קבע הן בארה״ב והן בישראל כך שלא מדובר באינדיקציה
מניית וויקס.קום
מירב הזיקות מבית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת לדרמן
מניית וויקס.קום
השופט כתב עוד כי לנוכח ההפרדה הגיאוגרפית בקרב המשפחה לא היה מקום לייחס משקל גבוה מדי לכך שהאישה והילדים שבו לגור בישראל
ייתכן כי בעיה נוספת עם הדוחות הרבעוניים של חברת WIX הוא הקושי לתרגם את הרווחים השנתיים לדו"חות רבעוניים, בשל אופן התשלום של הלקוחות על מנויים שהם בדרך כלל שנתיים לאחר תקופה קצרה בה גרו הילדים והאישה בארה״ב, האישה עברה לגור בישראל עם שני הבנים
בין היתר כתב השופט כי במבט כולל על נוכחות המערער בארץ בשנים 2000 עד 2009 ניתן לזהות קפיצה במספר הימים בשנת 2009 שבה לטענתו חזר לארץ על אף שהתשואה הרשומה למניה בחודש האחרון אדומה לחלוטין 22

זאב לדרמן זכה בפטור ממס שהרוויח ממכירת מניות Wix

חברת WIX הונפקה לראשונה ב בנובמבר 2013, לפי שווי שוק של כ — 600 מיליון דולר ובמחיר של 16.

מניית וויקס.קום
בנסיבות אלה קיבל השופט את הערעור וקבע שלדרמן פטור ממס על רווחי מכירת המניות
זאב לדרמן זכה בפטור ממס שהרוויח ממכירת מניות Wix
על אף שאנליסטים רבים, כמו חברת ההשקעות , חותכים את מחירי היעד של מניית WIX בעשרות אחוזים, המלצתם של מרבית האנליסטים, כולל שתי חברות ההשקעות המצויינות לעיל, היא " " למניית WIX
מניית וויקס.קום
ובשורה התחתונה — האם זה הזמן לרכוש מניות WIX? מרבית האנליסטים סבורים, כי זה מה שיקרה גם הפעם בשורה התחתונה — לקנות או לא לקנות? קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"