רבת עמון. רבת

במוזיאון בנות 6,000 שנים מ, מספר שנמצאו ב בשנת כולל , העתק של וממצאים שונים מ ומ מלך יהודה 784—757 לפנה"ס הכניע את העמונים והם שלמו מס לו ולבנו מלך יהודה 757—741 לפנה"ס
בדוק שעות ועלויות לפני היציאה חלק מהסיפור נשמט מפרק יא בספר שמואל, אולם הוא השתמר בנוסח שנמצא ב וכן אצל

כתובת מצודת רבת עמון

ביצירתו הוא בוחן את השפעות הסמכות הפוליטית על ההכרה והזהות הקולקטיביות, ויותר מכל, מעוניין באפקט הפוסט-קולוניאלי על דימויי בית, שייכות, גלות ועקירה.

כתובת מצודת רבת עמון
אמר לו הקדוש ברוך הוא: "אתה תעבור על דברי?! המתחם היה גדול למדי אך רובו חרב ב בשנת ולא הוקם מחדש
עמון
אחר , יזם מלך בני עמון את רציחת ובעקבות כך נחתם הגולל על היישוב היהודי בארץ
כתובת מצודת רבת עמון
המבנה הבולט במתחם הוא אולם השימוע הניכר ב
מעבר הגבול היבשתי לוקח בין 45 דקות לשעתיים
גל נוסף של פליטים פלסטיניים הגיע לעיר לאחר ב- את כל זה למדתי, כאמור, מג'אוד חאלאוואני אל-תמימי

רבת

סמוך לבזיליקה ניצב שנבנה בתקופת ב, אך כל שנותר ממנו הוא במה ומספר.

18
עמאן
אחמד סאלאמה Ahmad Salameh אף הוא אמן רב-תחומי המתגורר ויוצר ברבת-עמון, ואף לו עניין בפוליטיקה של היומיום
רבת עמון
עוד שוכן בו מוזיאון קטן ל ממערב לבמה ומוזיאון למסורת עממית ממזרח לה
עמון
ה כבשו את העיר בשנת ולאחריהם כבשו אותה הערבים ב-, אשר השיבו לה את שמה העתיק, עמאן