הרטוב יסודי. מי אנחנו

במסע מהיר הלכו התושבים לתחנת הרכבת הסמוכה והתבצרו בה שאר המשפחות קיימו אורח חיים יהודי
לאחר מספר שנים הציע לשנות את שם המושבה להר-טוב הדומה בצליל לשם הערבי ערטוף הם חיו במעין והתחתנו ביניהם

צרעה

בעת הזו מונה ל המושבה.

25
הר
המשימה הוטלה על כוח מגדוד 52 של בפיקודו של צ'יץ'
מי אנחנו
החווה גם סיפקה מקומות עבודה למתיישבים
הר
התושבים סבלו הן מגנבות כפריי ערטוף והן ממכת ה שניחתה על הארץ בשנה זו
שני משוריינים נלכדו ושאר השיירה הצליחה לחזור להר-טוב ב- אירע אסון שיירת הר-טוב
בדרך חזרה לירושלים הותקפו על ידי מאות ערבים מכוחותיו של הוא נקבר באותו לילה בהר-הזיתים אך קברו אותר רק ב-

צרעה

בחורף של אותה השנה עשו פגעי מזג האוויר שמות במושבה והתושבים נסמכו על סיוע מאגודת ביפו כדי לתקנם.

הר
הכסף שנתקבל יועד לקניית חלקם של המשפחות שנשארו בבולגריה
מי אנחנו
ילדי הקיבוץ לומדים בביה"ס האזורי "הרטוב" יסודי, חטיבה ותיכון ובבתי"ס ייחודיים באזור
מי אנחנו