סוג של דג טורף מורדו. החי באוסטרליה

כמה ימים מסוגל גמל לשרוד ללא שתיה? לווייתני המזיפות והשיניים נבדלים גם בהיבטים הקשורים במיון המודרני חידה - האם צָפִיר הוא: א
לכן נראה שחלק מהחפות הלווייתנאים נובעות מסיבות טבעיות, כגון טעויות ניווט, ציד קרוב מדי לחוף, מזג אוויר קשה, דלקות או חולשה כתוצאה מגיל מבוגר מתחת לעורם של הלווייתנאים רקמה עבה הספוגה בשומן; במינים מסוימים, עובייה של שכבה זו יכול להגיע לחצי מטר

תשחץ: פתרון תשחצים ותשבצים

ה של הלווייתנאים ספוגית, וניידותה מעטה יחסית.

9
חידות קשות על חיות עם פתרונות
מה תוחלת החיים שלה בטבע? פרטים נוספים אפשר לקרוא בעלון מספר 13 שהוציאה האקדמיה ללשון עברית בשנת תש"ן, 1990, במאמר:"מנדלי ותרומתו לעברית" , מאת פרופסור ראובן מירקין
מהים לצלחת ומה שבינהם
אף על פי שהלווייתנאים מסוגלים לצלול בעצירת נשימה לפרקי זמן שבין דקות ספורות למספר שעות — בהתאם ל הספציפי, כל הלווייתנאים חייבים לעלות לפני המים על-מנת לנשום אוויר אחת לזמן מסוים
לווייתנאים
מינים שהובאו לאוסטרליה ומהווים איום משמעותי למינים המקומיים כוללים את ה, ה Solenopsis invicta, הנמלה Anoplolepis gracilipes ו פראיות שמתחרות עם הדבורים המקומיות
יתר המינים נעים בין רמות אלו בעקבות הופעת זרמים סביב הקוטב באמצע תקופת ה לפני כ-15 מיליון שנה , האקלים האוסטרלי הפך ל יותר ויותר, גורם שתרם להתפתחות קבוצות מגוונות של יצורים שמותאמות לאקלים צחיח, בדיוק כפי שאזורים טרופיים לחים או אזורים לחים עונתית תרמו להתפתחות מינים המותאמים להם
הלווייתנאים הקדומים היו בעלי שיניים אצל מין זה, מספר זכרים מתקהלים סביב נקבה אחת ונאבקים על מיקום טוב בפעילות המינית שסביבה

החי באוסטרליה

בזמן השחייה, הפרטים מחפשים את הנקודה המסוימת שבה כמעט ולא יצטרכו לשחות באופן פעיל.

26
החי באוסטרליה
אם כן, לפי העברית של היום יש להניח שהכוונה לנשר שעט על הפגרים
מ
בהקשר זה בולטת קבוצת , קבוצה - זוהי קבוצה מלאכותית המכילה מינים שהתפתחו במספר פלישות בלתי תלויות בזמן ובמרחב מהים למערכות נהר מבודדות לגמרי אחת מהשנייה
מהים לצלחת ומה שבינהם