שוקה גבעתיים. השוקה

מבחינתי זה חלק עיקרי מהשירות, רוב המוצרים אכן ראויים, הייתי שמח לקבל מכם פידבק איך מתכוונים לטפל בבעיות, כדי לדעת אם להמשיך להזמין דרככם רשימת החנויות של ה-Sonny Angels להלן רשימת החנויות בארץ שמוכרות את המלאכים שכבשו את העולם - Sonny Angel! חסרים חלק מהמוצרים לא התקשרו לתאם תחליף המשלוח עמד ליד דלת ביתי איש לא צלצל יום שישי22-07-2021 יום שבת23-07-2021 יום ראשון24-07-2021 יום שני25-07-2021 יום שלישי26-07-2021 יום רביעי27-07-2021 יום חמישי28-07-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי29-07-2021 יום שבת30-07-2021 יום ראשון31-07-2021 יום שני01-08-2021 יום שלישי02-08-2021 יום רביעי03-08-2021 יום חמישי04-08-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי05-08-2021 יום שבת06-08-2021 יום ראשון07-08-2021 יום שני08-08-2021 יום שלישי09-08-2021 יום רביעי10-08-2021 יום חמישי11-08-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי12-08-2021 יום שבת13-08-2021 יום ראשון14-08-2021 יום שני15-08-2021 יום שלישי16-08-2021 יום רביעי17-08-2021 יום חמישי18-08-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי19-08-2021 יום שבת20-08-2021 יום ראשון21-08-2021 יום שני22-08-2021 יום שלישי23-08-2021 יום רביעי24-08-2021 יום חמישי25-08-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי26-08-2021 יום שבת27-08-2021 יום ראשון28-08-2021 יום שני29-08-2021 יום שלישי30-08-2021 יום רביעי31-08-2021 יום חמישי01-09-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי02-09-2021 יום שבת03-09-2021 יום ראשון04-09-2021 יום שני05-09-2021 יום שלישי06-09-2021 יום רביעי07-09-2021 יום חמישי08-09-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי09-09-2021 יום שבת10-09-2021 יום ראשון11-09-2021 יום שני12-09-2021 יום שלישי13-09-2021 יום רביעי14-09-2021 יום חמישי15-09-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי16-09-2021 יום שבת17-09-2021 יום ראשון18-09-2021 יום שני19-09-2021 יום שלישי20-09-2021 יום רביעי21-09-2021 יום חמישי22-09-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי23-09-2021 יום שבת24-09-2021 יום ראשון25-09-2021 יום שני26-09-2021 יום שלישי27-09-2021 יום רביעי28-09-2021 יום חמישי29-09-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי30-09-2021 יום שבת01-10-2021 יום ראשון02-10-2021 יום שני03-10-2021 יום שלישי04-10-2021 יום רביעי05-10-2021 יום חמישי06-10-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי07-10-2021 יום שבת08-10-2021 יום ראשון09-10-2021 יום שני10-10-2021 יום שלישי11-10-2021 יום רביעי12-10-2021 יום חמישי13-10-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי14-10-2021 יום שבת15-10-2021 יום ראשון16-10-2021 יום שני17-10-2021 יום שלישי18-10-2021 יום רביעי19-10-2021 יום חמישי20-10-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי21-10-2021 יום שבת22-10-2021 יום ראשון23-10-2021 יום שני24-10-2021 יום שלישי25-10-2021 יום רביעי26-10-2021 יום חמישי27-10-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי28-10-2021 יום שבת29-10-2021 יום ראשון30-10-2021 יום שני31-10-2021 יום שלישי01-11-2021 יום רביעי02-11-2021 יום חמישי03-11-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי04-11-2021 יום שבת05-11-2021 יום ראשון06-11-2021 יום שני07-11-2021 יום שלישי08-11-2021 יום רביעי09-11-2021 יום חמישי10-11-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי11-11-2021 יום שבת12-11-2021 יום ראשון13-11-2021 יום שני14-11-2021 יום שלישי15-11-2021 יום רביעי16-11-2021 יום חמישי17-11-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי18-11-2021 יום שבת19-11-2021 יום ראשון20-11-2021 יום שני21-11-2021 יום שלישי22-11-2021 יום רביעי23-11-2021 יום חמישי24-11-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי25-11-2021 יום שבת26-11-2021 יום ראשון27-11-2021 יום שני28-11-2021 יום שלישי29-11-2021 יום רביעי30-11-2021 יום חמישי01-12-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי02-12-2021 יום שבת03-12-2021 יום ראשון04-12-2021 יום שני05-12-2021 יום שלישי06-12-2021 יום רביעי07-12-2021 יום חמישי08-12-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי09-12-2021 יום שבת10-12-2021 יום ראשון11-12-2021 יום שני12-12-2021 יום שלישי13-12-2021 יום רביעי14-12-2021 יום חמישי15-12-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי16-12-2021 יום שבת17-12-2021 יום ראשון18-12-2021 יום שני19-12-2021 יום שלישי20-12-2021 יום רביעי21-12-2021 יום חמישי22-12-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי23-12-2021 יום שבת24-12-2021 יום ראשון25-12-2021 יום שני26-12-2021 יום שלישי27-12-2021 יום רביעי28-12-2021 יום חמישי29-12-2021 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00 יום שישי30-12-2021 יום שבת31-12-2021 יום ראשון01-01-2022 יום שני02-01-2022 יום שלישי03-01-2022 יום רביעי04-01-2022 יום חמישי05-01-2022 00:00-00:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 08:00-14:30 00:00-00:00
מעבר לדלת נכנסים ישר לחוויית המסע, משאירים את היום יום המונוטוני ואת טרדות החיים מאחור הארגז היה מסריח מאוד כל זה קרה בגלל 2 בצלים סגולים רקובים שגרמו לריח נוראי לכל הירקות

משלוחי פירות וירקות

שם, בתוך המקום הקסום הזה, מקבלים כמה רגעי חסד של חיבור עם הילדה שבפנים.

15
קרובים לצלחת: כלי האוכל שיעשו לילדים שלכם טעים
אם תחלקו לכל ילד סט כלי אוכל עם חיה אחרת, או שתערבבו בין הסטים, תקבלו אופציה למשחק משעשע סביב השולחן, בסגנון "מי יודע איך עושה קיפוד?! שבוע טוב :- חייבת להמליץ על השוקה לקניות פרות וירקות! שוקה: שינקין 2, גבעתיים שוקה: רח' רמב"ם 7, תל אביב שוקה: קניון קרית אונו מחוץ לקניון,ליד ארומה שינזי קאטו + שופו: אשתורי הפרחי 24, מתחם בזל, ת"א נתנאלה: טשרניחובסקי 67, רחובות סופי: רבי נחמן 3, תל אביב-יפו שונרא: יוחנן הסנדלר 10, תל אביב גולות: הרצל 194 רחובות חנותא: הפרחים 25, רשפון דגנית: יבנה משהו אחר: הנשיא 30, עפולה קינמון -עוגן: צומת משמר השרון קינמון -טבעון: כיכר בן גוריון, טבעון במתנה: אוסישקין 44, רמת השרון מתנות משמחות- אבן ישראל 1, ירושלים JAIME בית התפוצות: קמפוס האוניברסיטה, רח' קלאוזנר, תל אביב רונצ'יק : הצפצפה 22 רמת ישי סודות: דרך השרון 115, בית יצחק להלו : המייסדים 70, אבן יהודה פלאות : החרוב 10, פרדס חנה נסט : המייסדים 52 , זכרון יעקב תותי במושב : הנוטע 6, כפר שמריהו אליס צעצועים : אלכסנדר ינאי 4, הרצליה פיתוח הבית של סבתא : רוטשילד 40 כפר סבא נאיבי : המייסדים 54, גן יאשיה טומי ואניקה : דוד המלך 1 תל אביב נוק : מלכי ישראל 5 , תל אביב סוהו : רחבי הארץ שתיים : קינג ג'ורג' 86, תל אביב קרליטוס בייבי : דיזינגוף 157, תל אביב אל מנאל : עספייא
היכן ניתן להשיג את המוצרים שלנו?
רשימת החנויות של ה
וארטישוק ירושלמי לא סופק כלל חלק מהלימונים יבשים, חלק מקולקלים
נוסטלגי מובהק את צלחות המלמין המצוירות מאיירת ביד ענוגה נטלי לטה Nathalie Lete הצרפתייה — אמנית רב תחומית שלעבודותיה סגנון נוסטלגי מובהק מאחר ואני לא יכול לבחור את הירקות והפירות בעצמי, אני סומך עליכם שלפחות תביאו מוצר שהוא ראוי למאכל

קרובים לצלחת: כלי האוכל שיעשו לילדים שלכם טעים

הייתי מבינה אם זה היה 600 גרם אבל 850? התוצרת החקלאית בישראל נחשבת לבין הטובות והמשובחות בעולם.

24
השוקה
פשוט היו שחורים לגמרי מבפנים, לא מתאימים למאכל
רשימת החנויות של ה
אפשר לנקותם במדיח, הם באים במגוון צבעים לבנים ולבנות ולכולם, ושימו לב לכוסות השתייה: תהפכו אותן, תנערו אותן חזק, ואף טיפה של יין תירוש אדום ומכתים לא נוזלת
קרובים לצלחת: כלי האוכל שיעשו לילדים שלכם טעים