עלון הידברות. עלון שבת

על השפעתם של עלוני השבת אמר : "היום יש כל כך הרבה אמצעי תקשורת: לא רק עיתונות מודפסת, אלא בעיקר האינטרנט והמון המון עיתונות דתית מסוגים שונים, שלדעתי השפעתם המצטברת גדולה יותר מהעיתונות הממוסדת העלון עוסק בנושאים שנידונו בדפים הנלמדים באותו שבוע, ומתמקד בסוגיות שיש בהן עניין לאדם המודרני, בתוספת סיפור שבועי העוסק בחשיבות לימוד התורה
בנוסף לכל אלה, מתפרסם בעלון בכל שבוע כתבה אחת המדגישה את השאיפה ללמוד מצוינות במוסדות החינוך ה העלון שיקף עמדות של וכתבו בו הרב , הרב , הרב ואחרים

עלון שבת

כמה עלונים התייחסו בעצמם לבעיה, כאשר חלקם נטולי פרסומות לחלוטין אם כי עלונים אלה אינם זוכים לתפוצה נרחבת, עקב קשיי מימון , וחלקם רק מוסיפים אזהרה שלא לעיין בפרסומות בשבת.

21
עלון שבת
מבנה העלון כמעט ולא השתנה במהלך השנים והוא כולל מאמר עורך בנושאי אקטואליה יהודית או פוליטית, סיפור יהודי היסטורי, רעיון לפרשת שבוע מתורתו של הרבי מלובביץ', ראיון ותשובה הלכתית
עלון שבת
העלון מופץ באזורים רבים בארץ ומביא כתבות במגוון רחב של נושאים
עלון שבת
עיצובו של העלון ייחודי ופחות מסודר ותוכנו משתנה
מבנה עלוני השבת לעלון שבת כמה פורמטים - לעיתים הוא בן שני עמודים ולעיתים בחוברת המכילה יותר מעשרה עמודים, לעיתים כדף אחד המקופל אל עצמו ונפרס לאורך, ובגדלים רבים לטענת התנועה, במקרים רבים עלוני פרשת השבוע מכילים חצאי עובדות או אמיתות לא מבוססות, ומטרת עלון ביקורת זה היא לתקן את הדרוש תיקון
נפוץ בעיקר ב, נותן דגש למורשת ההלכתית והמחשבתית של חכמי לאחר שש"ס נכנסה למשרד הדתות בשנת 1992 הפסיק משרד הדתות לפרסם בשבת בשבתו ועבר לפרסם בעלון המזוהה עם ש"ס

הידברות שופס

מזכ"ל העלון הוא דני הירשברג ועורך העלון הוא רועי זמיר.

עלון שבת
העלון מבטא את העשייה של גרעיני הציונות הדתית באזור הפריפריה, בצפון ובנגב
עלון שבת
עורך העלון הוא איתמר מור
הידברות שופס
בנוסף, חלק מתקציב האגף לתרבות יהודית ב מיועד למימון עמותות המפיקות עלוני שבת