כללית נחלת צבי. קטגוריה:ירמיהו ג יט

תלתן 8 מודיעין מודיעין נחשון יצחק בית מסחר אופיר את שלפארם בית מסחר רגיל 03-5576177 03-5596112 רקח תעשיית תרופות שדרות הרכס 45 א דונה מודיעין מודיעין ברסקי אירית מרפאת טרם ח
של בית חולים 03-9373924 03-9321754 שירותי בריאות כללית רח' החמישה 4 פתח תקוה פתח תקוה קונטנטה זוהר הילה תהילה ביה"ח מ קפלן 14 פתח תקוה פתח תקוה ברנפלד יעל בית מרקחת פאמלי פארמסי הירקון בית מרקחת 03-9304515 03-9348537 פאמילי פארמסיאה בע"מ רח' שטמפפר 24 פתח תקוה פתח תקוה נקר דוד בית מרקחת סביון עין גנים בית מרקחת 03-9305051 03-9308078 מנסור בורהן רח' חזון איש 16 פתח תקוה פתח תקוה אבו חיט מוחמד בית מרקחת אסותא בית מרקחת 03-9311710 03-9311710 גולדיטש שאול רח' ברוך הירש 23 פתח תקוה פתח תקוה גולדיטש שאול בית מרקחת מרכז השרון בית מרקחת 03-9311078 03-9311078 כרמן גולדברג רח' קציר 7 פתח תקוה פתח תקוה כרמן גולדברג בית מרקחת מיניפארם בית מרקחת 03-9321067 03-9088194 נאסר אימן רח

קטגוריה:ירמיהו ג יט

א פתח תקווה מרפאת ניפוק ע"י רופא 03-9345588 03-931113 מ.

4
קטגוריה:ירמיהו ג יט
רוטשילד 182 קניון אורון פתח תקוה פתח תקוה קטלן זהרה ליאת בית אבות מרכז גריאטרי נאות גיל עוז ח
קטגוריה:ירמיהו ג יט
א מודיעין מרפאת ניפוק ע"י רופא 08-9752067 08-9752108 מ
קטגוריה:ירמיהו ג יט
עמק בית שאן 29 שימשוני מודיעין מודיעין בזבז חיר אללה קופ"ח מאוחדת מודיעין קניון עזיראלי בית מרקחת 08-9737006 08-9737007 קופ"ח מאוחדת רח
תעשייה מודיעין מודיעין עאבדין ענאן שירותי בריאות כללית מודיעין עזריאלי בית מרקחת 08-8614411 08-8614412 שירותי בריאות כללית לב העיר 2 כניסת בית יונת קניון עזריאלי מודיעין מודיעין רונן גלזר נילי בית מסחר טרילוג בית מסחר רגיל 08-6604600 03-5214873 פארם אפ רח' המעיין 55 מודיעין מודיעין ושלר אסי בית מרקחת הרוקחים בית מרקחת 08-9969611 08-9969622 ראשונים פארם נווה ים בעמ מתחם רמי לוי ישפרו סנטר מודיעין מודיעין שטרן לירון בית מרקחת סלא בית מרקחת 03-6864383 03-9148798 סלומון לוין ואלשטיין בע"מ התאנה 1 אזור התעשייה מודיעין מודיעין גבריאל טלי שירותי בריאות כללית כרם מודיעין חדר תרופות שירותי בריאות כללית כסלו 60 מודיעין מודיעין שחר נועה מכבי שירותי בריאות כרמים מודיעין בית מרקחת מכבי שירותי בריאות כסלו 60 מודיעין מודיעין גל אורלי םופר-פארם בוכמן מודיעין בית מרקחת 077-8882540 077-8882541 סופר-פארם ישראל בע"מ שד רוטשילד 72 פתח תקוה פתח תקוה אל חאדי אחמד שירותי בריאות כללית הדר גנים חדר תרופות 03-9082210 03-9082211 שירותי בריאות כללית רח
זבוטינסקי פתח תקוה פתח תקוה ציפורה גרינוולד ביה"ח מ מודיעין מודיעין סופר-פארם מודיעין-השמשוני בית מרקחת 077-8881010 077-8881011 סופר-פארם ישראל בע"מ רח

טיפות חלב ובתי מרקחת

כותר היכל נחלת צבי : מכון להפצת תורת החסידות ותולדותיה : סקירה כללית על שבע שנות קיומו של המכון, מטרותיו, שאיפותיו ופעולותיו.

1
טיפות חלב ובתי מרקחת
עמק החולה 76 קאונטרי סנטר מודיעין מודיעין קריכלי אתרי שירותי בריאות כללית מודיעין בית מרקחת 08-9735545 08-9735535 שירותי בריאות כללית עמק דותן 70 מודיעין מודיעין עטאללה יוסף מכבי שירותי בריאות מודיעין חדר תרופות 08-9704911 077-2132565 מכבי שירותי בריאות רח
קטגוריה:ירמיהו ג יט
ג שוהם בית מסחר רגיל 03-9210320 03-9210153 שיג לוגיסטיקה בע"מ האגוז 4 שוהם שוהם זילכה רונן מכבי שורתי בריאות שוהם בית מרקחת 03-6837161 076-8893405 מכבי שירותי בריאות התירוש 2 שוהם שוהם ויטקובסקי סבטלאנה ניו-פארם שוהם בית מרקחת 0 ניו-פארם החדש בע"מ הדקל 30 שוהם שוהם חידרי מוחמד
טיפות חלב ובתי מרקחת
ת סגולה פתח תקוה פתח תקוה אהרונוביץ דרלי קופ"ח מאוחדת אם המושבות חדר תרופות 03-7400324 03-7400322 קופ"ח מאוחדת רפאל איתן 3 אם המושבות פתח תקוה פתח תקוה שיבי משה גבריאל בית מרקחת מיניפארם אם המושבות בית מרקחת 03-6031511 03-6053279 נאסר אימן פינשטיין 1 מרכז צים פתח תקוה פתח תקוה גבארה עבד אל לטיף סופר-פארם פרופשיונל בית מרקחת 077-8885715 077-9041908 סופר-פארם ישראל בע"מ רח
עממי חדר תרופות 03-9077210 03-9077211 שירותי בריאות כללית שפרינצק 38 אחדות פתח תקוה פתח תקוה זועבי דינא שירותי בריאות כללית שעריה חדר תרופות 03-9079210 03-9079211 שירותי בריאות כללית יונה 2 פתח תקוה פתח תקוה ריאן עומר שירותי בריאות כללית כפר גנים פ"ת חדר תרופות 03-9149210 03-9142911 שירותי בריאות כללית לוחמי הגטו 13 כפר גנים פתח תקוה פתח תקוה ינצקונבסקי אולגה ביה"ח גריאטרי בית רבקה ב
אמסטרדם 1 פתח תקוה פתח תקוה פרידמן לאה סופר-פארם קניון אבנת בית מרקחת 077-8881680 077-8881681 סופר-פארם ישראל בע"מ זבוטינסקי 72 קניון אבנת פתח תקוה פתח תקוה בורנובסקי אברהם סופר-פארם יכין סנטר בית מרקחת 077-8881690 077-8881691 סופר-פארם ישראל בע"מ דרך יצחק רבין 17 פתח תקוה פתח תקוה חאג' יחיא נרמין קופ"ח לאומית הדר גנים פתח תקוה חדר תרופות 03-9086833 03-9086819 קופ"ח לעובדים לאומיים מנחם בגין 21 הדר גנים פתח תקוה פתח תקוה עיד ותד מוחמד בית מרקחת דראגסטור נט בית מרקחת 03-3731999 03-3731998 ברגמן צבי 10 א של בית חולים 03-9372270 03-9372743 שירותי בריאות כללית קק"ל 7 פתח תקוה פתח תקוה לרמן שיבק הילה ביה"ח גהה ב

היכל נחלת צבי : מכון להפצת תורת החסידות ותולדותיה : סקירה כללית על שבע שנות קיומו של המכון, מטרותיו, שאיפותיו ופעולותיו

אביב לוד בית מרקחת 08-9188517 08-9188518 קופ"ח לעובדים לאומיים רח.

22
טיפות חלב ובתי מרקחת
מנחם בגין 50 הדר גנים פתח תקוה פתח תקוה לוין לירון סופר-פארם קניון אורון בית מרקחת 077-8880060 077-8880061 סופר-פארם ישראל בע"מ רח
טיפות חלב ובתי מרקחת
רבין על שם שניידר ב
טיפות חלב ובתי מרקחת
עזריאלי מודיעין מודיעין אלקבץ מרדכי שירותי בריאות כללית שמשוני מודיעין בית מרקחת 08-9736670 08-9736671 שירותי בריאות כללית רח