דרכי יהודה תיק תק. פרק סט

בני הזוג נסעו לעיר אחרת ודרו שם בחזקת איש ואשה, בלא חופה וקידושין, ובני העיר לא ידעו מזה ואילו המקילים, הסוברים שאינה אשתו כלל, יתירו לו לשאתה מחדש לאחר שנישאה לאדם אחר ונתגרשה ממנו
ראה: פרוטוקול עמ' 400 שורות 22 - 29, עמ' 408 שורות 18 - 21 יש להדגיש כי אף שכל אחד מהדיוקנאות מתקבל כאן כפרט בפני עצמו, על כל האישי המייחד אותו, הדיון בכל אחת מהנשים בסמיכות ובהקבלה לרעותיה ייצר בדיעבד מעין ביוגרפיה קולקטיבית המציעה קווים של שיתוף ביניהן — שיתוף היסטורי-חברתי תרבותי-נשי, שעושה אותן למעין קבוצה טיפולוגית ייצוגית לדיוקנה של המתיישבת הראשונה בפתח תקווה

ויקיטקסט:תיקון תקלדות בקליק/20

מקורות נוספים לסוג זה של אישות בבן נוח הם: תלמוד ירושלמי קידושין א א; רמב"ם משנה תורה מלכים ט ז.

30
מאיר
להנאת קוראי פרויקט בן-יהודה וחובבי הספרות העברית באשר הם, להלן חלק מפתח הדבר למאמר, אשר מועלה כאן בהסכמתה של פרופ' ברלוביץ
יוני « 2012 « יומן הרשת של פרויקט בן
אולם נראה מדברי הרב עובדיה יוסף בספרו שו"ת יביע אומר, ח"ו, אה"ע, א, שאין להצריך גט כלל
ויקיטקסט:תיקון תקלדות בקליק/20
אם כי דרך זו היא מלאכותית במקצת, היא, כפי הנראה, הדרך האידיאלית ביותר לפתרון בעיות אלה בנישואין אזרחיים, הן מנקודת ראות של ההלכה, הן ממבטם של הזוגות הנישאים, לצערנו, בנישואין אזרחיים, והן מנקודת מבטו של המשפט הכללי
משמע שמותר לטייל בגינתו כדי לתלוש פירות אע"ג דמינכרא מילתא כיון שזה בתוך התחום, ויישב המשנ"ב שם ס"ק מ' : "אבל בתוך התחום לא מינכרא מילתא על מה הוא מחשיך וראה עוד שו"ת מאמר מרדכי ח"ד סי' ק"א
וכבר נתחוורו פני הדברים, שאין ההלכה מכירה בגוף הנישואין עצמם, אלא רק חוששת לקידושי ספק, בשל פעולות חיצוניות בטקס הנישואין או לאחריו, היוצרות ספק בדיני ישראל לכאורה מצויות בשאלה זו דעות שונות בראשונים

מאיר

לכאורה ההוכחה מדברי הרמב"ם קלושה, היות והם מוסבים על "הנושא אשה".

24
פרק סט
חלק שני: תוצאות הלכתיות במישור הממוני 1
נחלים י. גורן סוכנות לביטוח חיים 1993 גורן יהודה, גורן בת שבע
בכדי לשלב את כל הטוב שבעולם, התחלתי לכתוב ערכים למחברים שיצירותיהם פורסמו בפרויקט
יוני « 2012 « יומן הרשת של פרויקט בן
ולא היא, שמע ליה ולא הדר ביה
אין לראות כאילו תיחשב התקשרות שלא כדת בנישואין, לצורך מזונות או לעניין ירושה ועי' להלן בסימן ד אות כב
על אף שיש מקום לגמישות בתהליך פרשנותו של חוזה, הרי שהגמישות צריכה להימצא בגבולות החוזה ולא מחוצה להם ראה: אלון, שם, עמ' 752-754

הבית של במבה

אנא אשרו השתתפותכם והירשמו ע"י משלוח דואל אל — editor benyehuda.

20
נחלים י. גורן סוכנות לביטוח חיים 1993 גורן יהודה, גורן בת שבע
הקשר: ~~~ ש ולפום רגעא אגניז אגניז ההוא נהורא
יוני « 2012 « יומן הרשת של פרויקט בן
כן גם הזקיף — אך חנה ממשיכה בלי כל שינוי בפניה אלף שטנים רוצים להפריע לי, ועוד מעט ואיבדתי את שיווי-משקלי, והנה התינוק עובד אבי ישי לבוש כנפיים צחורות ההפצצה מרפה לאט-לאט, אך אינה מפסיקה הוא מחייך ותופס אותי בידי, מטפס על זרועותי, פושט את ידו הזערערת קדימה ואומר: חנה, איממא שלי, חנתי, אמי-מורתי, לבך להב-גפרור, ראשך נר-המשיח ויסוריך חבלי-המשיח המה, רבואות קדושים, מקהלת גאולים, שרפי מעל מקבלים את פניך — — — כל ימי הצטערתי: פסוק זה מתי יבא לידי ואקיימנו — — — ההפצצה שוב התגברה, התקרה נבקעת, זרם אבק נשפך — זקיף בא במרוצה ומוליך אותה החוצה
יוני « 2012 « יומן הרשת של פרויקט בן
מקור זה גם נדחה מהלכה