איזה פרשה השבוע. השבוע/כל הפרשות

חיבור פרשיות וחלוקת פרשיות ראשית נבהיר מנין נובע הצורך לחבר פרשיות או לחלק פרשיות כאן בא גם הציווי על טבילת כלים והגעלתם, על מנת להכשיר אותם
הפתיחה לכל פרשה למעט כמה יוצאים מן הכלל היא ב פסוק הראשון של הפרשה, עליו מובאים פירושי המפרשים הקלאסיים ומדרשים ואילו הקפדתם של בני ספרד לקרוא את פרשת מצורע לפני פסח בכל השנים המעוברות חייבה לחלק את פרשת משפטים או כי תשא או וירא, או מקץ, או וארא לשתי שבתות

כל פרשה בתורה

חוקת ובלק מחוברות בחו"ל בלבד בכל השנים בהן יחול פסח ביום חמישי.

דף נושא פרשת השבוע
חלוקת התורה לחמשים ושלש פרשות
מחשבון לבר מצווה למציאת פרשה והפטרה
הוא חופר וה נכנסים במריבה איתו על הבעלות עליהן
כל פרשה בתורה
הוא מצווה את העם לערוך פעם בשבע שנים מעמד , שבו יתכנסו האנשים, הנשים והטף ויקראו את התורה
גלות זאת, מזהיר משה, תדרדר עוד את המצב הרוחני של בני ישראל יעקב מסכים לעבוד שבע שנים נוספות כדי להינשא לרחל
העקרונות על פיהם נוהגים בשיטה זו מצטיינים בהגיון רב שני זקנים נוספים, , מתנבאים במחנה

בר מצווה

לאחר מכן מופיעים צוויום נוספים על ועל.

29
פרשת השבוע
אך את ירושתו הוא נותן ליצחק בלבד, ואת שאר הילדים הוא משלח ל"ארץ קדם"
פרשת השבוע
נוסיף עוד, שלפי שיטתו של ראב"ח יש להקפיד ולקרוא את פרשת במדבר, בכל סוגי השנים, לפני חג השבועות ואילו בימינו אין מקפידים על קיומו של כלל זה
דף נושא פרשת השבוע
ספרו של יואל רפל, , מצטרף לשורה ארוכה של ספרים בנושא פרשת השבוע