נוסחאות פיזיקה. מכניקה

מסמך מודפס 5936 הורדות 18 עמודים פיסיקה קוונטית כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים סיכום סיכום משמיעה של הקורס אינטראקציה של פוטונים ואטומים בטכניון, באביב 2010 עשיית שימוש במידע המובא באתר underwar
כוחות לא משמרים לדוגמה: החיכוך ועוד אנרגיה לא נתעכב על השאלה מהי בעצם אנרגיה אלא נתייחס לצדדים המעשיים שלה הבעיה היתה: כדור משוחרר ממנוחה מראש מסלול בצורת רבע מעגל בעל רדיוס בגודל מטר אחד ללא חיכוך, מה תהיה מהירותו בסוף המסלול? בגלל שימור האנרגיה - הקינטית שווה בשני המצבים

חשמל ומגנטיות

המונח הנומינלי משמש כי כוח בכלל משמש לאפיין את המכונה, כדי שם את זה.

24
UnderWarrior Project
נתבונן בתרחיש הבא: כדור בעל מסה m משוחרר ממנוחה בנפילה חופשית ללא חיכוך
UnderWarrior Project
כדי למדוד את קבוע הקפיץ יש לערוך סדרת ניסויים
היחידה לפיזיקה
נפרט עכשיו כמה מהסוגים של האנרגיה: אנרגיה קינטית או אנרגיית תנועה
ואם נשקול את האפשרות השנייה, גזירת קפיץ שלם לשני קפיצים, נקבל שני קפיצים אשר למעשה קבוע הקפיץ שלהם גדול פי 2 מקבוע הקפיץ שממנו נגזרו, בהנחה שהם יהיו בעלי קבוע קפיץ שווה לצורך כתיבת נוסחאות נהוג להשתמש באותיות הראשונות של האלף-בית הלטיני — a,b,c
שאלה: מה ערך האנרגיות הקינטית, הפונטציאלית-כובדית, הפוטנציאלית-אלסטית והמכאנית בכל אחד מהמצבים? ה כוח פיזי זה מתייחס לכמות העבודה שבוצעה או אנרגיה הנצרכת על ידי יחידת זמן ניתן להסביר את התופעה בפשטות: תכונת הקפיץ היא שכאשר מפעילים על הקפיץ כוח בצידו האחד, הקפיץ יפעיל בדיוק אותו כוחו בצידו השני, שמחובר אל הקפיץ הבא, וכך הלאה

נוסחה

מסמך זה אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי של סטודנט.

22
דף נוסחאות בפיזיקה
הנושאים במסמך: מטריצת צפיפות, אינטגרלי מסלול, סימטריות ותנע זוויתי, תנועה של חלקיק טעון בשדה מגנטי, בעיות תלויות בזמן, פיזור אלסטי, חלקיקים זהים, הקירוב הסמי-קלאסי, חלקיקים זהים ואינטגרלי מסלול מסמך מודפס 2193 הורדות 4 עמודים מכניקה אנליטית כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים סיכום סיכום הרצאות בקורס "מכניקה אנליטית" 114101 בטכניון
UnderWarrior Project
משפטים רבים ב מבוטאים באמצעות נוסחה
היחידה לפיזיקה
העגורן לוקח 4 שניות לטפס על הפסנתר