שנת תשפא. חוזרי מנכ''ל

קבוצה 8 ילידי ה-6 , 15, 24 בינואר ילידי ה-5 , 14, 23 בפברואר ילידי ה-4 , 13, 22, 31 במרץ ילידי ה-3 , 12, 21, 30 באפריל ילידי ה-2 , 11, 20, 29 במאי ילידי ה-1 , 10, 19, 28 ביוני מראש השנה אתם ממשיכים את מגמת יצירת קשרים חדשים ושיתופי פעולה וכן טיפוח תוכניות והשקעה ביוזמות שהתרחשו קודם לכן את הזיכוי על ידי אחר די לעשות בשלוש ההפרשות הראשונות
וכן הוא בהליכות עולם ח"ז עמ' קכז בבא מאיר לא היה זז מהשולחן שלו החתם סופר — החתם סופר אומר ששנת תש"פ תהיה שנת שטן, ושנת תשפ"א תהיה שנת משיח", כופל הרב פינטו את דבריו

לוח שנת הלימודים

וכן הביא בשמו בשו"ת עטרת פז כרך ב סימן ב בהערה עמ' קד.

8
לוח שנה
ועל כן זכרו להיצמד לעובדות ולמציאות האובייקטיבית, ולא לתת לכל משב רוח רגשי לגרור אתכם לעימותים והיעלבויות
תחזית נומרולוגית אישית שנתית לשנת 2021
במידה וכל הפעולות והיוזמות של 7 השנים הקודמות היו נכונות, זוהי שנה שבה תתוגמלו כראוי
לוח שנה
ומצאתי לו חבר לסברא זו, הוא הגאון רבי חיים פינחס שיינברג בקובץ אורייתא גליון יח עמ' קנז , שיש לומר שאין איסור בישולי גוים בחשמל, כיון שבשעת ההדלקה אין שם כח אש הראוי לבשל, ורק אחר כך הוא מגיע והו"ל כח כחו
אנא הקשיבו לקול האלוהי הזה, הוא המורה שלכם שרוצה לעזור לכם ישנם פתרונות אחדים המאפשרים לקיים כיום את מצוות נתינת מעשר עני בהידור
שיוך הירקות לשנת המעשר נקבע לפי תאריך לקיטתם והובא בפתחי תשובה סימן קצ סק"י

לוח שנת הלימודים

ואולי י"ל שהרב שבט הלוי הלך בשיטת רבו החזון איש, ומחשיב מטע"ז כל בישול בחשמל כמו בישול באש.

19
לוח שנת הלימודים 2021/2020
תחזית שנתית 2021 שתכנס לחייכם ב1
דף הסבר הערכה פנימית בשנת תשפא
התובנות שיעלו מהממצאים, בשילוב עם מידע ממקורות נוספים, יוכלו להוות בסיס לתכנון תוכנית העבודה לכיתה או לתלמידים אחדים
לוח תכנון שנתי
לקשרים זוגיים קיימים יתווסף מימד רגשי, וזה יהיה הזמן שבו יהיה אפשר להחליט על קידום הקשר