מפכל המשטרה 2020. המפקח הכללי של משטרת ישראל

עם זאת, בשנות ה-90 אישרה המשטרה כי: "בחינת המצב בשטח העלתה, כי בפועל נמנע גיוסן של נשים למקצועות מסוימים, לעיתים בשל דרישות סף, ולעיתים — בשל היעדר שליטה על יישום בשטח של המדיניות המוצהרת, לגבי המגזר הייעודי" במקביל הטמיעה במשטרת ישראל את מערכת התקשורת IPICS של
כתוצאה ממשבר זה החליט השר לביטחון פנים למנות מפכ"ל מחוץ לשורות המשטרה בשנת 1971, מתוך מעל 4500 בקשות להתגייס, רק 934 נמצאו ראויים לגיוס

המפקח הכללי של משטרת ישראל

בשלב זה טרם הוקמה ממשלה, ומתנהלים מגעים ראשוניים לקראת עריכת הסדרים קואליציוניים להרכבת הממשלה ה-35.

29
משטרת ישראל
עוד היה עליו להופיע בהמשך בפני ועדה של מפא"י שחקרה כיצד קרה שחבר מפלגה שפשע הועמד לדין
המפקח הכללי של משטרת ישראל
מדובר בהארכת כהונה שישית במספר של מינוי זמני לתפקיד הבכיר במשטרת ישראל
הממשלה אישרה את המשך כהונת בחצי שנה נוספת
בשנת הוחלט להקים מחלקת סיור של שוטרות וכך בשנה זאת הוקם קורס השוטרות הראשונות בארץ
בג"ץ מצא פגמים בסדרי עבודתה של הוועדה, באשר לחלק מן העותרים, והורה, באפריל , להחזיר חלק מהעותרים למשטרה הם נחשבים למקצועיים ביותר וזוכים למוניטין גבוה בעולם
פרשה זו הייתה בעלת השפעה של ממש על משטרת ישראל בשנותיה הראשונות בין היתר, עסק הדו"ח בהתקשרות עם

דוח פישלר

בשנת 1996 הגישה עתירה לבג"ץ נגד המשטרה בדרישה לדאוג לגיוס שוויוני של נשים למשטרה.

7
דוח פישלר
חמושים באופן תקני ב כ וכל ניידת סיור מחויבת לכלול לפחות כלי נשק ארוך אחד כלומר: , שהוא בדרך כלל , , או
המפקח הכללי של משטרת ישראל
בשנת 1980, כ-15% מהשוטרים היו נשים והן שרתו כמעט בכל התפקידים במשטרה, למעט יחידות החבלה, היחידות ללוחמה בטרור ויחידת הכלבנים
דוח פישלר