הילד סדרה טורקית פרק 4. הילד

משה שמע את הצעקה אבל ציפורה הבינה אותה אך את זאת לא נער פרא ולא אישה מצרית ולא בני המדבר יוכלו ללמדו
במדבר למד משה לקרוא לדברים בשמות משעה שאותיות של הויה החלו להיכתב בעבים

הילד

ויתרו ליטף ראש ביתו ואמר: "נתת לו את ההוד והקסם; את הפרא ואת השלוה.

23
הילד
אותיות שפעם נרקמו בעבים: אהיה אשר אהיה
הילד
כעת על הילד ללמוד את הציות בפני הנשגב ואת הכניעה בפני הנעלם
הילד
והיא לבדה ניחשה את בואו
יש דברים, בת, שרועה צריך להניח לטלה ללמוד לבדו ויתרו הביט בצפורה ואמר: "הילד אינו יודע שהוא הטלה הרך
וכשחזר משה אל ציפורה היא ראתה על פניו אותיות פנו עיני הילדה אל אביה והוא ראה בהן את השם באותיות של אור והוא ראה בהן את המילים התמוהות "אהיה שלחני" ויתרו חייך וליטף את ראשה

הילד

ומשקרב משה אל השיח הוא ראה אותן.

25
הילד
ארבעים יום בער הסנה ולא אוכל
הילד
הילד
סלע - גבר ; אישה - בית; טלה - ילד קטון
גבר בלא שורש, אשר מנוסתו בלבד הביאה אותו הלום הרוח נשאה אותן על פני המדבר והניחה אותן זו אחר זו במדין
אנשי היאור, גופות זעירים, תינוקות בני יומם, מושלכים אל קרקעית היאור ועת דמו התערבב בדמה לא שמע עוד הילד את הצעקה השלישית "אל תשכח אותי" הדהד הקול על פני חול המדבר הרך

הילד

אותן זעקות קדמונים אשר מפניהן נמלט ממצרים נגלו לו כעת בתוך האש.

13
הילד
צפורה הביטה על המדבר וחשבה: "המדיינים, כמו הרוח, מעבירים דברים על פני המדבר
הילד
משעה שציפורים החלו לדבר בו
הילד
והיא לימדה להקשיב לעבים, לראות את הקולות ולטעום את הדממה והיא לימדה את ריח הציפייה הסבלנית ואת מגע השתיקה