מצבת תלמידים חדשה. קישורים

המהלך גם יביא לשיפור אבטחת המידע וההגנה על מערכת לניהול למידה — Moodle אחד האמצעים לכך הוא המעבר לשימוש במערכת לניהול למידה Moodle המהווה תשתית טכנולוגית ללמידה משמעותית בתהליכי פיתוח מקצועי כלל בתי הספר מחויבים לדווח מצבת למשרד
הדיווח משמש בסיס לתהליכי הקצאת שעות ותקציבים לבתי הספר, וכן למידע עדכני לכל המערכות הממוכנות במשרד, כגון מוסדות, תקן, מניעת נשירה, בחינות, תשלומים, כוח אדם בהוראה ועוד באתר זה תוכלו למצוא מידע רב ממשה"ח: אתרי משה"ח, שירותים, מאגרי מידע, חוזרים ונהלים, ועוד ועוד

���� ����� ����� ����� ������

שמתשמל ךירדמ SMS · קובץ PDF לארשי תנידמ ךוניחה דרשמ עדימ תוכרעמו בושקת להנימ יגטרטסא ןונכת :הביטח 02-5602590 :סקפ 02-5602551 :ןופלט.

10
משרד החינוך
בנוסף ניתן לבקש אישורים מיוחדים ולצפות בסטטוס ונתוני האישור
משרד החינוך
ניתן לצפות בנתוני דיווח , נתוני כח אדם בהוראה ובדוחות חישובים לתשלום
משרד החינוך
מטרות הפורטל הן שיפור השירות לבתי הספר והעמדת כלים לתכנון וקבלת החלטות ניהוליות מבוססות מידע הן מינהלי והן פדגוגי
כניסה למערכת כניסה באמצעות sms שיבוץ תלמידים בחינוך המיוחד המערכת מאפשרת לרשות לקבל מידע על תלמידים משובצים, מקומות פנויים בגנים או בכיתות חינוך מיוחד, נתוני העסקה ופירוט הפרשים
המחוזות מתחייבים לטפל בנושאים השונים הנוגעים … יוניק ניתוק המערכת לא השתמשת זמן רב במערכת ולכן נותקת ממנה: להתחברות מחדש לחץ כאן , מערכת פורטל מוסדות חינוך פורטל מוסדות חינוך הזדהות אחידה שיפור נוסף יהיה במעבר לשירותי תמיכה מרכזיים בסיסמאות שיינתנו על ידי משרד החינוך באמצעות מוקד הסיסמאות, מערכת בקשות לגני ילדים וילדי השלמה, מערכת סייעות נט, מכללה או מכון מחקר מוכר

���� ����� ����� ����� ������

מערכת עוש"ר מנהלת נתונים עבור עובדי הוראה שאינם רשמיים.

28
���� ����� ����� ����� ������
החל משנה"ל תשע"ד - שיבוץ שעות מורי הבעלות המועסקים בחט"ב
התחברות לשירותי משרד החינוך
הטופס רלוונטי להרשאות למערכות הבאות: פורטל רשויות ובעלויות, מתמשכים ושיתופיים ויישום עקרונות של למידה שיתופית ולמידת עמיתים
התחברות לשירותי משרד החינוך
דרישות מערכת: אקספלורר 9 ומעלה תאימות ל-7 , או כרום
תלוש שכר בדף זה מוצגת מערכת תלוש שכר להצגת תלושי השכר, מערכת תקנט, מערכת ניהול סיסמאות והשירותים העצמיים שימו לב, הכניסה למערכת זו עם סיסמת המוטב בלבד! האתר משמש מוטבים, מוסדות חטיבה עליונה, מוסדות להכשרת עובדי הוראה, ומוסדות של החינוך המוכר שאינו רשמי

קישורים

.

16
���� ����� ����� ����� ������
משרד החינוך
משרד החינוך