זיהום אור. מהו זיהום אור ובמה הוא פוגע?

מקורות אור וביתיים כמו למשל פנס כביש או חצר הדולקים במהלך הלילה, עלולים להוות מטרד לגרים בקרבתם אם זה הסינוור של ציפורים נודדות הנעזרות באור הכוכבים לניווט בלילה, חרקים המשמשים מזון ומתקבצים דווקא ליד עמודי תאורה ובכך משנים את מעגל התזונה הלילי, אם זו הפגיעה בהתמצאות המרחבית של יונקים גדולים שנדרסים בכבישים, או שינויים ב"שעון הביולוגי" של בעלי חיים שונים, כתוצאה מהאור שיוצר בלבול בין יום ללילה
מדובר בתופעה שלילית מכמה בחינות - גם כלכלית וגם סביבתית צר לנו שפקחי רשות הטבע פעלו באופן כזה מבלי לבוא לשיח עם המועצה"

פורק זרקור שפגע בבעלי חיים באזור מטולה

לזיהום האור יש גם השלכות בריאותיות על בני אדם - גם פסיכולוגיות וגם פיזיולוגיות.

1
מפת זיהום אור ישראל
סוג זה גורם לקשיי ראייה למספר שניות ואף יותר
זיהום
מבחינה זיהום אור עלול להשליך באופן שלילי ברמה והבין־אישית כאחת
זיהום אור בישראל
תופעה נוספת שנפוצה בימינו היא שימוש בתאורת LED בעוצמות חזקות בהרבה מהנדרש
תכנון חכם ויעיל יותר של תאורות רחוב וכביש בשטחים הפתוחים, באופן שאינו מסכן את בני האדם, מצמצם במידה רבה את חשיפת בעלי החיים לזיהום האור זיהום האור - פרושו של דבר תאורה שבמקום להאיר את הרחוב מאירה את השמיים ומתבזבזת
עלינו רק לשים לב שאנו עושים את המקסימום שלא לפגוע בסביבתנו, גם בנושא זה למנוע במידת האפשר זיהום אור באזורים רגישים שמורות טבע, שטחים פתוחים, אזורי מגורים ובזמנים שבהם הכרחי שיהיה חשוך שעות הלילה

זיהום אור — החצי הכחול

יש לעגן את נושא תכנון התאורה וזיהום האור בקורסים אקדמיים בפקולטות המתאימות ולקדם תכנית לימודים ייעודית ללימודי המשך בתחום התאורה תואר שני.

4
מהו זיהום אור ובמה הוא פוגע?
בעת תכנון תאורה יש לנקוט אמצעים שיבטיחו שהאור יאיר במקום ובזמן המתאימים ולמטרה שלשמה הוא מיועד
פורק זרקור שפגע בבעלי חיים באזור מטולה
להלן יוצגו סוגי זיהום אור, מהעיקרי למשני, כשבראש ובראשונה יתוארו הגורמים להסתרת הכוכבים, ובהדרגה יוצגו סוגים אחרים של זיהום אור, שגם הם תורמים באופן עקיף יחסית להחשכת השמיים
מהו זיהום אור ובמה הוא פוגע?
מלבד זאת קיימות השפעות נוספות, חלקן טרם נחשפו על ידי — ידוע שמחזור אור־חושך מתזמן מערכות רבות בבעלי חיים וצמחים, אבל היקף המחקר אינו מספק עדיין תשובה סופית כמה נזק נגרם ולאילו