לוח שנה ספטמבר. ספטמבר

שמו של חודש זה נובע מה הלטינית septem, סֵפְטֶם, שפירושה "", מאחר שחודש זה היה החודש השביעי ב המקורי
בכל שנה, חודש ספטמבר מתחיל באותו ב, שבו מתחיל חודש לוח זה נפתח בחודש והיו בו עשרה חודשים, כאשר חודשי החורף, ו, אינם נספרים מכיוון שלא התבצעה בהם כל פעילות חקלאית

ספטמבר

באזורי , ספטמבר הוא ברובו חודש ובחלקו ואילו באזור , ספטמבר הוא ברובו חודש ובחלקו.

12
ספטמבר
בחודש ספטמבר יש 30 ימים
ספטמבר
ספטמבר

ספטמבר

.

21
ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר

ספטמבר

.

ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר