מזמור לתודה פרק ק. תהילים

לשם כך נפנה לעיין בסדר תפילת השבת בסידור קדום זה לעומת זאת ה נוהגים לאומרו רק בשבתות ולא בימות החול
ג דְּעוּ-- כִּי יְהוָה, הוּא אֱלֹהִים: הוּא-עָשָׂנוּ, ולא וְלוֹ אֲנַחְנוּ-- עַמּוֹ, וְצֹאן מַרְעִיתוֹ

מזמור לתודה

שאין דורנו דור כדורות עברו שתפקידו היה יראה לכן היה נסיונות בקיום המצוות, אלא תפקיד דורנו אהבה ושמחה כאשר אף אחד לא מונע אותך מקיום המצוות האם אתה עושה אותם באהבה ובשמחה או מלומדה.

תהילים
כשמוע זאת הרב פירר פנה אל הנדיב ואמר לא לשווא זימן אותנו הקב"ה למקום זה ובשעה זו אלא כדי שנשמע את הבכי של היהודי ונסייע לו בוא נעשה עסקה אני אגש אליו ואציג את עצמי אם אשמע ממנו שהוא זקוק לסיוע ביעוץ רפואי אסייע לו ואם יש לו בעיה כלכלית תיכנס אתה לתמונה ותסייע לו ואכן הבטיחו זה לזה שהם ניגשים לעיסקה
מזמור לתודה
בזמן הגאולה נשיר שירים חדשים על הגילויים הנפלאים בטוב ה' שיהיו אז, כל השירים הישנים יהיו קלושים מדי בשביל גלויים עצומים אלו שיהיו לעתיד לבוא
תהלים ק
בספר שיבלי הלקט לרבי צדקיה בן אברהם הרופא, בסימן עו שכותרתו היא "דין זמירות של שבת שאומרין
לאחר מכן מבקשים את מה שצריכים
רצה לומר הוא עזי שאני מתלונן חוסה בצלו ואין לי מנוס אלא אליו מסביר המצודות: להודות - למען אודה שמך

חיי שרה

בשבת אומר 'למנצח' מזמור י"ט ".

5
מזמור לתודה
יתכן וישנם תנאים נוספים ראה
מזמור
בחינוך ילדים: האדמו"ר בעל נתיבות שלום זיע"א אמר: בדורות הקודמים אפשר היה לפעול במישור החינוכי בכוח אולם כיום "נאר מיט אהבה, נאר מיט אהבה" רק מתוך אהבה רק מתוך אהבה
ביאור:מזמור לתודה
וזה לשון הרלבג על הפסוק בתהילים יח, ד : "מְהֻלָּל אֶקְרָא יְיָ וּמִן אֹיְבַי אִוָּשֵׁעַ"