שביתת עובדים סוציאליים. למרות המשבר: אין פתרון לשביתת העובדות והעובדים הסוציאלים

בשנת 1967 נחקק חוק האוסר על אפליית בני 40 ומעלה מטעמי לאחר ב-1894 נכלא מנהיג הפועלים
ההקשר הכלכלי ברור - לפי הנתונים, 45% מהישראלים מדווחים על החמרה במצבם הכלכלי, כמעט מחצית מהישראלים חוששים שלא יצליחו לשלם על מזון, חשמל וטלפון ו שבא בעקבותיה נגרמו בעקיפין כתוצאה מפסיקות בית המשפט שפגעו בזכויות העובדים

שביתה של עובד שאינו חבר בארגון העובדים • apps.investigativenewsnetwork.org

לאחר המשבר נבחר כנשיא, וניסה להעביר את , רפורמה כלכלית מקיפה שבה נכללו זכויות עובדים רבות.

3
שביתה
מתחילת משבר הקורונה שבע נשים נרצחו על ידי בני זוגן, מספר הדיווחים על מקרי אלימות במשפחה גדל ב-500%, מספר התלונות על אלימות כלפיי ילדים ונוער גדל ב-760%
שביתה
למשל, בעת שביתת דוורים בשנת הוזמנו מתנדבים לחלק את הדואר במקום השובתים
הושג הסכם: הסתיימה שביתת העובדים הסוציאלים
כתחליף לזכות השביתה, עובדים אלו אמורים לקבל הגנה על ידי הצמדת שכרם ל שנחתם במגזר דומה, קבוצות אחרות, של עובדים במפעלים חיוניים, מוגבלים ביכולת השביתה
דוגמה מובהקת לכך ניתן ללמוד מההבנה בין ל בזמן : המרכז הודיע לארגון שהוא לא יכול לבטל תורה ולכן השתתף בשביתה בצורה מוגבלת ולא על חשבון זמני לימוד התורה במוסדות המרכז, וארגון המורים הסכים לכך בשנת 1963 נחקק שנועד לצמצם
בשנת 1981 פירק נשיא ארצות הברית את ארגון פקחי הטיסה בעקבות , ולאחר מכן החלה ירידה עקבית במספר העובדים החברים באיגודי עובדים פיטורים מיידיים אושרו במספר רב של מקרים גם על ידי בתי המשפט, ללא כל סעד לעובדים שפוטרו

שביתה של עובד שאינו חבר בארגון העובדים • apps.investigativenewsnetwork.org

בכך גם מעוניינות העובדות הסוציאליות - בתנאי ששיעור ההעסקה יעמוד על מאה אחוז, ולא תמשיך ההעסקה במשרות חלקיות שיסנדלו את האפשרות של העובדות והעובדים הסוציאלים לעבוד במשרה נוספת ויכבלו אותם לשכר נמוך.

9
הושג הסכם: הסתיימה שביתת העובדים הסוציאלים
בא לאחד את החוקים העיקריים ב תחת מטרייה אחת, שעתידה להיות ה של המשפט האזרחי הישראלי
העובדים הסוציאליים פתחו בשביתה; לא יקבלו קהל בלשכות
בעקבות חוקים אלה נחקקו חוקים נוספים האוסרים על אפליה בשוק העבודה, בהם חוקים האוסרים , , וחוקים המעודדים לאנשים עם לקויות
שביתה
לא נשלח את העובדים הסוציאליים למותם - אנו דורשים ששרי הרווחה והאוצר יתערבו במצב החירום"