מודל אוניברסיטת בר אילן. לימודי פסיכותרפיה פסיכודינמית

מובהר בזאת שאין לימודים אלו "לימודי תעודה" עם זאת, יודגש כי בוגרי כל התוכניות זכאים לתעודת סיום בכפוף לעמידה בכל המטלות על כפיה של האישה מניח הכהן את המנחה, שיֵדעו הכול כי נקיות הן, והוא משביע אותה: 'אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך'
איור: מנחם הלברשטט הטקס שבו מחויבת הסוטה לשתות את מי-המרים הוא טקס אורדיאל Ordeal , מילה שמוצאה בגרמנית עתיקה ובה משתמשים במדעי החברה כדי לתאר סוג מסוים של טקסים ואולם, הנאשמת אשר יודעת בסתרי לבה כי יש בה אשם, תישבר במהלך הטקס המשפיל, ותחושת האשמה המלווה בגודל המעמד והמקום הקדוש יגרמו לה למחלה פסיכוסומטית Stress-Related Disorder , וכתוצאה מכך היא תאבד את עשתונותיה או את עוברה

מידע אישי

ראשית, יש להבהיר כי אין מדובר במעשה מאגי, לא בנס ואף לא בהרעלה.

17
אוניברסיטת בן
מטרת הטקס היא לגלות את האמת, והאמת לא תיחשף אם לא תישבר רוחה של העבריינית
לימודי פסיכותרפיה פסיכודינמית
עתה, לאחר שהובאו הקרבן והמנחה, פתיחה ראויה לכל טקס דתי, מתחיל הטקס המרכזי: טקס-מעבר
אוניברסיטת בן
אשת האיש המוכרת בבגדיה ובמעמדה ניצבת בטקס כאישה נטולת מעמד חברתי וללא כל תכשיט
כמו כן, מטפלים באמנות בעלי תואר שני שסיימו תואר ראשון בע"ס או פסיכולוגיה תואר ראשון בפסיכולוגיה באחת מהאוניברסיטאות המוכרות בישראל המשכן והמקדש נחשב למרכז הפריון העולמי, שהרי הכול יודעים שברכת-זרע היא מאת ה', והרעיון העומד מאחורי הבדיקה הוא שהחומרים שמקורם בפריון הא-לוהי ובשיא הקדושה ייכנסו לגוף האישה ויבררו אם האישה פגמה בפריונה האנושי
סירוב האישה לשתות, ואף הודאה באשמה, אינו גורר שום סנקציה כלפי האישה, חוץ מאשר גירושין ללא כתובה אותה הפסידה כבר בעצם ההתייחדות הסיבה לכך שאין אנו מוצאים כתיבה בטקסי אורדיאל אחרים היא פשוטה: מקורם של טקסי אורדיאל הוא במשפט שבטי קמאי, בחברה שאינה יודעת קרוא וכתוב

אוניברסיטת בן

מה שמנסה הכותב לטעון שהתוצאה של 'צביית הבטן ונפילת הירך', המביאה למוות, היא פסיכוסומטית — תמוה.

3
קטלוגים
כמו טירון אך בכך אין די
אוניברסיטת בן
כידוע, רק נקיי כפיים יכולים לבוא למקדש, ורק אלו שלא נשבעו למרמה תהלים כד, ד
אוניברסיטת בן
ייתכן שהתורה אימצה את טקס האורדיאל בתנאי נוסף, ולפיו בחינת הנאשמת לא תגרום לה נזק של ממש
המעמד המאיים מכוון להמריץ את האישה, אם אכן חטאה, לצאת מהעניין בלי להיענש בעונש החמור אין ספק כי רבים היו באים לראות את האישה בשעתה הקשה שהרי מדובר בסיפור של מין משולב במוות אפשרי , ובטקס נדיר למדי
השוואה זו תלמד על ייחודו של הטקס המקראי, מצד אחד, כמו גם על האופן שבו הבינו חז"ל טקס מיוחד זה לאחר מכן פורעים את ראש האישה, מעשה המסמל בבירור כי לא רק סדר השיער הופר כי אם הסדר הציבורי כולו

מידע אישי

ות התאימו את ההוראה לסביבה המקוונת כדי לשפר את תהליכי הלמידה.

20
אוניברסיטת בן
קול קורא זה מזמין את חברי
אוניברסיטת בן
חז"ל תיארו אמצעים מעצימים נוספים בטקס, כגון הסרת תכשיטיה והחלפת בגדיה לשחורים או מכוערים סוטה ח ע"ב , ובכך נמחקת, כביכול, האישיות הפרטית
אוניברסיטת בן
הצד השווה בטקסי אורדיאל הוא שהנאשם צריך להוכיח את חפותו במשפט על ידי שמים, ולא על ידי אדם