איסור התקהלות. התו הסגול

אין טעם להסתער על המרכולים עדויות ראשונות על הופעתו בישראל החלו להגיע בסוף פברואר 2020
באזור מוגבל — ללא שינוי במסגרת הצעדים: איסור על התקהלות מעל 10 אנשים, קריאה לעבודה מהבית, סגירת מקומות בילוי והקפדה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, בכל מקום, סגירת גני ילדים ומעונות יום

מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה (זכות)

המשטרה תמשיך לפעול בתאום הדוק ובשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים העוסקים במלאכה.

24
ארכיון: הגבלה על התקהלות ואיסור התכנסות בינלאומית עקב משבר נגיף הקורונה
תהיה לכך השלכה על המשק
פתיחת מקומות עבודה ועסקים בתקופת קורונה (מושג)
ככל שיעלה חשד לקיומה של עבירה פלילית, משטרת ישראל תפעל בהתאם למדיניות ולהנחיות נגד אותם מפירי צווים על מנת למנוע את הפצת והתפשטות נגיף הקורונה בישראל
עבודה מהבית, איסור התקהלות מעל 10 אנשים, מרחק 2 מטרים בין אנשים, סגירת כל מקומות הבילוי •
מדובר על הוראות וכללים כיצד להתנהג במסגרת קבוצה של אנשים
בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום כולל השעות הנוספות הגדרת מחלה מותנית בכך שהם הפכו תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות יומיומיות עקב מחלתם
במקום זאת היה על העובד להציג למעסיק את שהוציא משרד הבריאות ולחתום על השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין

עבודה מהבית, איסור התקהלות מעל 10 אנשים, מרחק 2 מטרים בין אנשים, סגירת כל מקומות הבילוי •

ממשלת ישראל מבצעת החרפה של צעדי המניעה של התפשטות נגיף הקורונה.

30
ארכיון: הגבלה על התקהלות ואיסור התכנסות בינלאומית עקב משבר נגיף הקורונה
במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק מראש על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה
מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה (זכות)
אין הגבלה על חופש תנועה במרחב הציבורי
התו הסגול
הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ועל-פי למעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בתקופת מחלה כל עוד יש ברשותו ימי מחלה צבורים