כפר עקב. כפר דרום

עוד לפני פלישת הצבא המצרי לדרום הארץ, בחלקה השני של המלחמה, תקפה יחידה סודנית שלו את היישוב התקפה רגלית לאחר הרעשה ארטילרית מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים
מבחינת כל ביטוי מעשי - זה רמאללה בנוסף, אנשי , , וה נמנעים מלהיכנס לכפר כדי לספק שירותים

כפר דרום

ב- הודה , האחראי על מזרח העיר מטעם העירייה כי "לעיריית ירושלים כיום אין כל תפקיד בניהול אותן שכונות ואין לה את היכולת להתמודד עם המצב המורכב אליו נקלעו כ-55 אלף תושביהן.

3
כפר עקב
כשנה לאחר פינוי היישוב עדיין לא היה פתרון קבוע לתושבים המפונים, והם סבלו גם מאבטלה
כפר דרום
מגניו של היישוב ספגו אבדות רבות וסבלו ממחסור במזון ובתחמושת, אך הצליחו להחזיק ביישוב
השכונות הערביות במזרח ירושלים: כפר עקב
שאר תושבי היישוב התפנו ללא אלימות, אך תוך מחאה חריפה, והצהרה שכפר דרום עתיד לקום בשלישית
ההתקפה נהדפה על ידי מגני היישוב, שמנו כ-60 אנשים, כוח שהיה מורכב חלקו מאנשי היישוב וחלקו מאנשי הגדוד השני של , גדוד שאנשיו פוזרו בין יישובי והדרומי לשם סיוע בהגנתם כמעט כל תושבי היישוב סירבו לנהל מגעים עם בנוגע להסדר פיצויים וישוב-מחדש לאחר הפינוי
אמנם לא ידוע המקום המדויק בו שכן כפר דרום הקדום, אך ידוע כי היה לא רחוק מ, ולדעתו של , הוא שריד הכפר הקדום דו"ח זה אודות שכונת כפר עקב והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי

השכונות הערביות במזרח ירושלים: כפר עקב

במהלך — ננטש המקום ומאוחר יותר נמכרה הקרקע ל.

6
השכונות הערביות במזרח ירושלים: כפר עקב
לאחר שנתקבלו ידיעות כי הצבא המצרי החליט לכבוש את כפר דרום, ולאור מצבם הקשה של מגניו וחוסר ההצלחה של צה"ל להעביר אספקה ותגבורת, הוחלט לפנות את היישוב
כפר דרום
גם בזמן ההפוגה, לא אפשר הצבא המצרי לפנות פצועים ולהעביר אספקה אל מגני היישוב
כפר עקב
בשנת 2005, ערב פירוקו מנה היישוב כ-70 משפחות 400 נפש שהתפרנסו מ, חינוך ו