עמנואל הורי. עמנואל הורי בראיון

בתגובה הורתה מנכ"לית משרד החינוך, , למרכז לבטל את ההפרדה בבית הספר ולהשיב את המצב לקדמותו בתוך זמן קצוב, תוך התראה שאם ההוראה לא תבוצע, יישקל ביטול רישיונו של בית הספר אך "מאחר שאין לי כל שמץ של ספק שהם יודעים את האמת, שכל דבריהם בשקר יסודם, אין זה אלא מאבק בין אמונה לכפירה, בין כוח הקדושה לכוח הטומאה של "
נוסח זה של התקנון הוצג בפני בג"ץ ב-

עמנואל הורי

בקיץ 1983 התגוררו בעמנואל כבר כ-600 משפחות.

12
עמנואל הורי
ב תקף "הארץ" את גישת הרבנים החרדים וחסידיהם, וציין: "זהו מאבק כוח, פשוטו כמשמעו, ולמי שרוצים בקיומה של מדינת חוק ושוויון, שההלכה אינה מכתיבה בה אורחות חיים, אסור להיכנע בו
עמנואל הורי בראיון
בסיום העבודות חולק מבנה בית הספר לשני מתקנים נפרדים
פרשת עמנואל: התפוצצה הבוררות עם הורי התלמידות
היא למדה אצל , אך למרות מספר תפקידים שקיבלה ב החליטה לחזור לישראל כעבור שבע שנים
בג"ץ קבע כי: התמונה הנגלית לפנינו היא של אי-קיום פסק דין אולם עדיין לא מאוחר מדי
בשנת 1988 הושגה הסכמה עם שיזרים 5 עמותת "" דרשה לבטל את ההפרדה בטענה שמניעיה עדתיים ומשלא נענה הגיש את

פרשת עמנואל: התפוצצה הבוררות עם הורי התלמידות

מאוחר יותר השתמשו נציגי הורי תלמידות המגמה החסידית במסקנות הדו"ח, על מנת לסייע לטענתם כי ההפרדה אינה מבוססת על רקע עדתי אלא על רקע דתי.

30
עמנואל הורי
משרד החינוך חרג מסמכותו שעה שנמנע מלהפעיל את האמצעים העומדים לרשותו לצורך מניעת האפליה האמורה
תוספות שיער עמנואל הורי
לאחר החלטתו הסופית של בג"ץ תקף את בג"ץ ח"כ , יו"ר , באומרו "בית-המשפט פוסק כל הזמן ללא הרף נגדנו", והזהיר כי הדבר עלול לגרום לכך ש"אנחנו "
עמנואל
אני קונה בכל מיני מקומות, והפייבוריטים שלי הם בזאר בבית אליעזר, שמוכר בגדים בשקל, או חנות בשם 'מובילה' בבצרה, שמוכרת דברים יותר איכותיים שמתומחרים בהתאם"