פרחי חן רמת גן. משלוחי פרחים

ב- פונה המוסד ובמקום התיישב ה היות שבתקופה זו הרחובות ברמת גן לא היו סלולים, נקרא כביש זה על ידי ראשוני רמת גן בשם "הכביש השחור"
מועצת העיר משמשת כפרלמנט מקומי ודרוש בה רוב על מנת לחוקק גן חיים נסגר ב-2007 ובמקום נבנה מגרש חנייה לתושבי השכונה

רמת גן

אברהם קריניצי ניסה למשוך אליה , , , , חברי כנסת ואומנים.

2
רמת גן
הבחירות לעירייה נערכות אחת ל-5 שנים כאשר הבוחר מכניס למעטפה בקלפי שני פתקים: אחד למועמד לראשות העירייה ופתק נוסף לרשימה למועצת העיר
פרחי חן
בחורף הטמפרטורה הממוצעת בעיר עומדת על 8 °C בלילה ועל 18 °C ביום, כאשר ממוצע ה עומד על 579 מ"מ
פרחי חן
ליד המועצה הדתית הוקמה בשנת תשכ"ב 1963 ביוזמת הרב דרייזין אולם היא נסגרה במהלך
בימי מלחמת העולם השנייה הוקם בקרבתו מחנה בריטי גדול לפי נתוני נכון לסוף , לרמת גן דירוג של 8 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת
על חלק מן השטח הוקם שיכון מגורים לצוות בית החולים אך עד לשנת היה רובו של האזור נטוע פרדסים מהגן מוליכות שדרות הילד המוצלות ל

פרחי חן

מגבעה זו ניהל בן-גוריון את המלחמה ובה גם שהה בעת שהורה על הטבעת אוניית הנשק העברית.

10
פרחי חן
לאחר מכן הועברו המבנים והקרקע לאחריות לישראל, כאשר הדיירים חידשו את חוזי ה מול הקק"ל מדי שנה בשנה, כנגד תשלום שנתי
משלוחי פרחים רמת גן, חנות פרחים ברמת גן
בדרום מערב השכונה קיים ריכוז של תושבים דתיים
פרחי חן
בתחילה נכללה השכונה בתחום עיריית תל אביב, ורק מאוחר יותר הועברה לתחומי העיר רמת גן