משרד האוצר מנהל התכנון. עד לביטול הצפוי: מנהל התכנון נאלץ להודיע על הארכת הקלות שבס

האוצר מנהל התכנון 54330201 יועץ תחבורה 43485 פרלשטין יעקב 50170000 1,318,014 מחקר וסקרים 1989 בע"מ 511400731 228,873
האוצר מנהל התכנון 54330205 הזמנת שירותי הובלה וסבלות עבור מינהל התכנון 43501 שבצוב דמיטרי 320571334 99,999 אינטגרציה ותשתיות בע" 511204026 161,854

התקשרויות משרד האוצר מינהל התכנון רבעון 3 2020

האוצר מנהל התכנון 54330207 הזמנת שירותי בתי תכנה עד 30.

7
עד לביטול הצפוי: מנהל התכנון נאלץ להודיע על הארכת הקלות שבס
נתנאל שיווק מוצרי צריכה בע"מ 513343889 4,972
התקשרויות משרד האוצר מינהל התכנון רבעון 3 2020
האוצר מנהל התכנון 54330205 אוטובוס עבור סיור בקריית אונו במסגרת קורס הכרת מערכת התכנון, 31
עד לביטול הצפוי: מנהל התכנון נאלץ להודיע על הארכת הקלות שבס
האוצר מנהל התכנון 54330201 יועץ שימור 43620 שפירא משה חיים בצלאל 27873975 279,838
האוצר מנהל התכנון 54330205 השתתפות נציג ציבור בועדות הבוחנים של מינהל התכנון 43493 לרמן שלמה 69704823 1,614 האוצר מנהל התכנון 54330201 יועץ תחבורה 43473 שקר נחלה 50308121 762,249
שיווק למוסדות בע"מ 512189085 1,608 האוצר מנהל התכנון 54330201 יעוץ-כלכלי עבור מסמך מדיניות והנחיות בנושא ניהול נגר עירוני 43689 אביב — ניהול הנדסה ומערכות מידע בע" 511301657 39,500

התקשרויות משרד האוצר מינהל התכנון רבעון 3 2020

האוצר מנהל התכנון 54330207 הזמנת שירותי בתי תכנה עד 30.

20
התקשרויות משרד האוצר מינהל התכנון רבעון 3 2020
ניהול ותחזוקה 1993 בע"מ 511845497 441,194
שחר סולר יעמוד בראש האגף לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון
האוצר מנהל התכנון 54330201 יועץ תשתיות 43683 מ
שחר סולר יעמוד בראש האגף לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון
נתנאל שיווק מוצרי צריכה בע"מ 513343889 4,949