תיקון ליל הושענא רבה. הושענא רבה / בצלאל לנדוי

המנהגים השונים נזכרים גם ע"י בעל ה"מנהיג", אך בעל "כל בו" מציין את מנהג ארצו בלבד: "ונהגו לומר ביום הושענא רבה כל פסוקי דזמרה כמו בשבת, ויש אומרים אף מזמור לתודה ואומר נשמת כל חי, קדיש, ברכו יוצר של חול, ונקדישך ביוצר וקידושא רבא במוסף, וי"א אחר הושענות היום תאמצנו שמע ישראל ה' הוא האלוקים" ראו לדוגמה ב, רעדלהיים תרכ"ח, , שכתב שמוסיפים את המזמורים בפסוקי דזמרא 'בפולין ו ק"ק אשכנז'
מהר"ם מרוטנבורג הביע התנגדות לגבי מנהג זהה בליל שמחת תורה, ונראה כי בגלל הערעורים שהושמעו כנגד חזרת התורה בלילה בוטל נוהג זה ובמקומו נהגו לקום בהשכמה, ובספר "אורחות חיים" כבר נמסר "ולהיות היום הזה נורא מאד, ובו נחתמים כל הספרים כולם והפסקי דינים ניתנים ביד כל תובע ומשטין, ולכן צריך להרבות בו צדקה תפילה ותחנונים, לעורר הרחמים העליונים כמו כן, יש המקפידים שלא לקרוא את התהילים לפני חצות

איפה נלמד תורה בליל הושענא רבה?

רבי חיים בעל "דברי חיים" מצאנו היה נוהג לבוא לביהמ"ד "והיה קורא בעצמו בספר תורה, ספר משנה תורה, וכל העם היו שומעים, ואחר קריאת התורה חזר לסוכה ואמר האושפיזין, וכלי זמר משוררים היו מנגנים כל שירי המעלות".

22
הושענא רבה / בצלאל לנדוי
דער טאג ברענגט מיט זיך א פארכטיגע געמוט אזוי ווי , עס איז אנגענומען אז דער טאג איז דער גמר דין פון די נייע יאר וואס הייבט זיך אן אום , דעריבער וואונטש מען זיך מיטן וואונטש "א גוט קוויטל" וואס ווייזט אויף די ענדגילטיגן וואונטש צום נייעם יאר
איפה נלמד תורה בליל הושענא רבה?
ועד מתיישבי בנימין, השותף לאירוע במאחז קידה, קורא לציבור הרחב להגיע בהמוניו ולחזק את המקום
הושענא רבא
השל"ה מזכיר במס' סוכה את תיקון ליל הושענא רבה "שבו נוהגין באר"י כמו ליל שבועות, ועוסקין כל הלילה בתורה, גם בתפילות, ומקצת קהילות מהמלכות הזה נוהגין שאומרים איזה הושענות ובקשות המסודרות להם, ואומרים כמה פעמים א-ל מלך ויעבור, ותוקעין תשר"ת כשאומרים י"ג המידות והכל לעורר הלבבות לתשובה"
ההקפדה על המספר 5 5 ערבות ו-5 חבטות היא מאוחרת ולפי ה ויש שאין מקפידים עליה תיקון ליל הושענא רבה, משלים את מנהג הצל, כי התיקון בא כדי לפתור בעיות שמתגלות בצל בעת הטקס
וּבְסִפְרִי הַקַּדְמוֹנִים אוֹמְרִים יוֹתֵר, כְּשֶׁהָרֹאשׁ נִגְרָע וְיִמָּצֵא הַגּוּף - בְּנוֹ אוֹ אִשְׁתּוֹ יִמָּצְאוּ, וְהוּא יִסְתַּלֵּק ב אומרים קטעי בעבר נהגו לומר בין ההושענות את , אך כיום מקובל לדלגן, בעקבות דברי , ובסיומן יש נוהגים לומר ויש אף שתוקעים ב

איפה נלמד תורה בליל הושענא רבה?

המקובלים קבעו כי יש לומר בלילה שירות ותשבחות.

דיני ומנהגי הושענא רבה
הואיל וחיי האדם תלויים במים - דומה הושענא רבה במקצת ליום כיפור, ומרבים בו בתפילה ובתשובה כעין יום כיפור
הושענא רבא
עיקר מנהג התיקון הוא לקרוא את ספר דברים ואת ספר תהילים
הושענא רבה / בצלאל לנדוי
דבר זה הביא לארגון מחדש של כך שהושענא רבה לא יחול בשבת