סימני ניקוד. ניקוד

פתח גנובה לפני עיצור גרוני סופי ח, ע או ה מופּקת שהתנועה שלפניו אינה a — יש פתח גנובה: שִׂי חַ, לוּ חַ, תָּמֵ הַּ, מָנוֹ עַ לחיצה על כפתור החלף תעביר את המילה המנוקדת במקומה של המילה שסומנה בטקסט
גם ענייני הגייה אחרים עורמים מכשולים על המבקשים לנקד כראוי, ואליהם נוספים ריבוי החריגים והידע הדקדוקי הנדרש לשם הבנת הכללים שורשים, בניינים ומשקלים, תהליכים פונטיים כמו הידמות וחיטוף ועוד התנועה קטנה גדולה a פתח: םַ קמץ: םָ e סגול: םֶ צירי: םֵ, םֵי i חיריק חסר: םִ חיריק מלא: םִי o קמץ קטן: םָ זהה בצורתו לקמץ רגיל חולם: םֹ, םוֹ u קיבוץ: םֻ שורוק: םוּ הערה: להבחנה בין תנועות גדולות לקטנות אין השתמעות בהגייה לא כאן המקום לדון בתולדות הבחנה זו

נקדן מורפיקס

זהו למעשה ניקוד מודרני שבו במקום הוספת סימנים בסמוך לאות הרלוונטית משתמשים בצביעת אותה אות.

17
דפי עבודה
הלך צירה לקובוץ, ואכן מצא את חולם מסתתר במזכירות המשק
סימני הניקוד והתנועות
זה נעשה בשיטה אינטואטיבית יותר, כאשר האות המייצגת את הניקוד היא ברוב המקרים האות הראשונה של שמו
הסרת ניקוד מטקסט
רוב הדגשים החזקים שייכים לאחת משתי הקבוצות האלה: 1
לאחר 20 שנה שלח בקשת חנינה אל הקיסר האות ت המקבילה ל-ת בעברית מחליפה את ה- ة כאשר המילה מוטֵית, לדוגמה: غُرْفَة חדר; קראו רוּרְפָה - غُرْفَتِي חדרי; קראו רוּרְפָתִי
היגויה כהיגוי ة ו- ا בסוף מילה ה"א כאם קריאה כאשר ישנה הסמכה יש לקרוא את ة כ-ת, למשל مُدِيرَة مَدْرَسَة קראו מוּדִירָת מַדְרַסָה ולא מוּדִירָה מַדְרַסָה, כמו בעברית, רק שלא נכתבת כ-ת מנהל ת בית-ספר

סימני פיסוק

בתנועת e יש בדרך כלל סגול.

29
סימני פיסוק
שווא נע אינו סוגר הברה אלא מצטרף להברה שאחריו: מַסְ- מְרִים, כּוֹ- תְבִים, מְלָ-כִים, פְּרָ-טִים שווא בראש מילה הוא תמיד שווא נע
מורדו
ככלל ההברות בעברית פותחות בעיצור, ומספר ההברות במילה שווה למספר התנועות
סימני פיסוק
שלושת החטפים הם חטף פתח — םֲ הגייתו a , חטף סגול — םֱ הגייתו e , חטף קמץ — םֳ הגייתו o
עזרנו לכם למצוא את הפתרון? זו אינה מעמידה הברה לעצמה, ולכן ההברה שלפני הפתח נחשבת סגורה
סיומות ־ֶם, ־ֶן הכינויים הכבדים הכינויים הכבדים ־תֶם, ־תֶן ־הֶם, ־הֶן, ־כֶם, ־כֶן מנוקדים בסגול: אַ תֶּם, כְּתַבְ תֶּן, בָּ הֶם, סִפְרֵי כֶם, אֶצְלְ כֶן הווסלה באה רק על אליף שבאמצע המשפט, ונמצאת מעל לאליף ב תלמד בהמשך

ניקוד

כמה תבניות אופייניות שיש בהן שווא נע בראש המילה: תחיליות של פעלים בבניינים פיעל ופועַל: מְדַבֵּר, מְסֻבָּךְ; נְבַשֵּׁל, יְסֻפַּר.

נקדן מורפיקס
במקביל לשיטות הניקוד היהודיות פיתחו ה שיטת ניקוד משלהם, שיטת הניקוד השומרונית, המשקפת את הגיית העברית והארמית בפיהם
נקדן מורפיקס
הערה: בנטיית המשקלים המלעיליים פֶּעֶל, פֹּעֶל ודומיהם השווא נח ולפניו תנועה קטנה: כֶּלֶב — כַּ לְ-בָּה, כַּ לְ-בּוֹ, צֹרֶךְ — צָ רְ-כִּי
ניקוד
ניתן לכתוב גם בצורה הרגילה, כלומר השדה למעלה והכסרה מתחת לאות, אך הדרך הנפוצה יותר היא הדרך הראשונה לכתיבת השדה + כסרה