אזור אישי הוצאה לפועל. בדיקת חוב בהוצאה לפועל: איך לבדוק מה גובה החוב?

מענה אוטומטי ליתרת החוב במענה האוטומטי של מוקד הטלפוני ניתן לשמוע במשך שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, את יתרת החוב ואת המועד האחרון שבו ניתנה החלטת רשם בתיק כדי לקצר את זמן ההמתנה, מומלץ לזמן תור באמצעות מוקד השירות הטלפוני
לאחר ביצוע התשלום בלשכה או בבנק הדואר באופן אוטומטי תוך מספר ימים ממועד התשלום, אולם אם החייב שילם ישירות לזוכה, נדרש הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל תוך שבעה ימים ממועד התשלום ניתן לבצע את תשלום החוב באמצעות הגדרת הרשאה לחיוב החשבון בהוראת קבע

הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ

.

הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
כמו כן, בכל הלשכות ניתן לקבל שוברים לתשלום בדואר, ואף ניתן להזמין במוקד השירות הטלפוני שוברים לתשלום חוב, שיגיעו אל החייב בדואר
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
בדיקת חייבים מוגבלים באמצעים באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, ובכל לשכות הוצאה לפועל, ניתן לבדוק האם חייב הוכרז על ידי רשם הוצאה לפועל
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
אם מסיבה כלשהי לא בוטל ההליך, ניתן להגיש בקשה לביטול ההליך
כאשר נפרע החוב תיק ההוצאה לפועל ייסגר ותשלום מלוא החוב ימנע מהזוכה לנקוט נגד החייב הליכי גבייה נוספים במקרה שחלפו שנתיים מהמועד שבו בוצע הליך כלשהו בתיק, ומאז לא בוצע כל הליך אחר, רשאי רשם הוצאה לפועל להודיע לזוכה כי עליו לתת עילה מנומקת לכך שהתיק לא ייסגר, אם הזוכה לא נתן סיבה מוצדקת במשך 30 יום, התיק ייסגר על ידי הרשם
כדי לקבל את המידע, על החייב להזדהות באמצעות מספר תיק הוצאה לפועל ומספר תעודת זהות או מספר רישיון של עורך דין המייצג בתיק יחד עם זאת חשוב לוודא מול לשכת ההוצאה לפועל כי לאחר 30 יום ממועד תשלום החוב, התיק אכן נסגר ולא נשארה יתרה לתשלום

הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ

תשלום מלוא החוב לסגירת התיק במקרה שנותר חוב, ניתן לשלמו במזומן או בכרטיס אשראי בכל לשכות ההוצאה לפועל, ולאחר ביצוע התשלום יופק אישור על ביטול ההליכים גם אם התיק מתנהל בלשכה אחרת.

21
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
חייב בהוצאה לפועל, ואינו יודע מה מצב התיק ומה גובה החוב, יכול לברר היכן עומדים הדברים, באמצעות מענה טלפוני או מענה האוטומטי של רשות האכיפה, או באמצעות מענה פרונטלי בלשכת
בדיקת חוב בהוצאה לפועל: איך לבדוק מה גובה החוב?
סגירת תיק עקב אי ביצוע פעולות הזוכה יכול להגיש בקשה לסגירת התיק, והתיק ייסגר על פי בקשתו
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
כמו כן, ניתן לקבל מידע אישי על התיק בכל לשכות הוצאה לפועל ברחבי הארץ, בהתאם לשעות פעילות קבלת קהל של הלשכה