דיווח עצמי על בידוד בית. דמי בידוד

עדכון לגבי מצב הבקשה, וכן תשובות האגף בבקשה להשלמת מסמכים או הודעה על גמר הטיפול בפנייה יתבצעו גם הן באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל על פי המידע הקיים כיום, נגיפי קורונה אינם מועברים באמצעות חפצים או מזון, ולא דווח על העברת המחלה בדרך זו
לא לצאת למרחב הציבורי ולא לשהות במקומות ציבוריים ובכלל זה מוסדות חינוך, מקומות עבודה, תחבורה ציבורית, מקומות בילוי וקניות, בתי חולים ומרפאות, לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים האלה להלן — תקופת הדגירה האם קיים טיפול למחלה הנגרמת על ידי נגיף קורונה? את שמם הם קיבלו עקב הדמיון שלהם במיקרוסקופ אלקטרוני לכתר קורונה בלטינית

קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה

בלחיצה על "שמור" יישמר הטופס, וכל המסמכים שצורפו, באופן מקומי, וניתן יהיה לגשת אליו בשנית דרך הודעת דוא"ל שתישלח לכתובת המייל שצוינה בטופס.

שאלות ותשובות בנושא בידוד
הכביסה תעשה עם סבון כביסה רגיל
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
דוגמה לחישוב מועדי בדיקות ויציאה מבידוד מי שהמגע ההדוק האחרון שלה עם חולה מאומת היה בתאריך 1
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
דיווח על בידוד בית יעשה באחת מהדרכים הבאות: 1
במקביל, יש לפנות טלפונית לרופא המטפל או למוקד קופת החולים להתייעצות מגע הדוק מוגדר כשהייה של פחות משני מטר למשך 15 דקות לפחות עם חולה
הכניסה לישראל מותרת לכל אזרח או תושב ישראלי משרד הבריאות: תשובות בנושא נגיף הקורונה מהו נגיף וירוס הקורונה? יש להעדיף שטיפה במים ובסבון על פני חומר חיטוי במידה ועל הידיים יש לכלוך נראה לעין

שאלות ותשובות בנושא בידוד

קיצור בידוד השוהים בבידוד יוכלו לקצר את משך הבידוד לסיים אותו לאחר 9 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 ביום ה-10 למגע עם חולה מאומת או כניסה לישראל.

2
הצהרת עובד עירייה בדבר בידוד/מחלה בתקופה הקורונה
מי יפצה את השוהה בבידוד בית על ההיעדרות מהעבודה? מי שעובדים 6 ימים בשבוע: יופחתו ימי מחלה גם על יום שישי
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
מופנים לבדיקה אבחנתית רק אנשים החשודים לחשיפה בנגיף המפתחים סימנים קליניים מתאימים
הוראות משרד הבריאות: כל מה שצריך לעשות כדי להפחית את הסיכוי לחלות בקורונה!
מי שהיה במגע הדוק עם חולה כמפורט בצו
דיווח באמצעות טופס למי שבאו במגע עם חולה היעדרות מעבודה בתקופת הדגירה תיחשב כהיעדרות בשל מחלה כפי שהוסדר בצו של משרד הבריאות, בכפוף להצגת אישור על מועד עזיבת סין, תאילנד, הונג קונג, סינגפור, מקאו, קוריאה הדרומית ויפן
במידה וישנם מספר מבודדים באותו משק בית, הם יכולים לשהות יחד באותו חדר הידע הקליני אודות המחלה החדשה לא שלם

הוראות משרד הבריאות: כל מה שצריך לעשות כדי להפחית את הסיכוי לחלות בקורונה!

הצו קובע הוראות מגבילות שיחולו ביחס למי שעלולים להביא להתפשטות המחלה, כאמור בצו, והכל על מנת למנוע הדבקה בנגיף בישראל על ידי קביעת חובת בידוד.

איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל שהייה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה (זכות)
אחוז הסיבוכים הקשים מכלל הנדבקים טרם הוברר
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
בכל מקרה של פנייה למוקד רפואי יש לכסות את הפה והאף במסיכה כירורגית או בבד זמין אחר, ולהימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית
ערעור על הפניה לבידוד
הנחיות למי שהיה במזרח הרחוק הנחייה למי שהיה בסין, הונג קונג, סינגפור, מקאו, קוריאה הדרומית ויפן במהלך 14 הימים האחרונים: משרד הבריאות מנחה את מי שהיה ביעדים המפורטים לעיל, גם לשהות קצרה, להיות בבידוד בית עד להשלמת 14 יום ממועד החזרה