משרד הכלכלה מעונות יום. השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים (זכות)

והעברתם תחת משרד החינוך היא, ללא ספק, אחד המהלכים החשובים ביותר שנעשו למען הילדים בגיל הרך ובישראל בשנים האחרונות ההחלטה לאפשר "הלבנה" של מוסדות קיימים, ולאפשר למוסדות פרטיים לפעוטות להיות מוכרים כמעונות — לא התבצעה בגלל תהליך חקיקה שלא הושלם מעולם
אם לתינוקת במשפחתון ופעוט במעון עובדת 25 שעות בשבוע ולפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 7 נמשיך לעבוד כדי להוריד את יוקר המחיה בישראל"

‪דרושים משרד הכלכלה

בתחום היישום אפשר לציין כי הוקמה ועדה לבחינת העברת סמכויות ממשרד הכלכלה למשרד החינוך.

27
מעון יום בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מושג)
אין לי ספק שהמהלכים שבוצעו יביאו לשינוי מהותי בתחום, תוך ניצול אופטימאלי של תקציב בסך 1
‪דרושים משרד הכלכלה
מהמועצה לשלום הילד נמסר: "מעונות היום לגיל הרך הם מסגרות חינוך- לא בייביסיטר! ההחלטה לקבוע בחוק סטנדרטים עבור מעונות יום לפעוטות — התעכבה כשש שנים ורק בינואר 2018 עברה בקריאה טרומית
הרשמה למעונות היום של ויצו
הטבה זו תינתן בכפוף לעמידת ההורים בכל יתר התנאים הקבועים ב
זאת על-מנת לספק מענה הולם לאלפי הורים לילדים מתחת לגיל 3, שילדיהם אינם נכללים בחוק חינוך חינם ונשארו בבית כי פשוט לא היה מספיק גנים, ולא כולם יכולים להרשות לעצמם גנון פרטי גובה שכר הלימוד מפורסם ב
ב-2012 החליטה הממשלה לאמץ את מסקנות ועדת טרכטנברג בתחום החינוך ומעונות יום החלטה 4088 ולפעול כדי להגדיל את היצע המעונות בישראל החלטה נוספת 149 שהתקבלה ב-2013 עסקה בסבסוד מעונות על מנת לעודד את תעסוקת ההורים

עד ינואר: אגף מעונות היום יעבור ממשרד הכלכלה למשרד החינוך

כל המעונות נבנים לפי התקנים המחמירים של משרד הכלכלה, כולל בטיחות, הג"א, כיבוי אש, משרד הבריאות ועוד.

26
תוספת של 400 מעונות יום בתוך שנתיים
במקרה זה יחויבו ההורים לשלם דמי החזקה באופן יחסי לימים בהם שהה הילד במסגרת
דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים (מושג)
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד
בניית מעונות יום לפי דרישות משרד הכלכלה
עוד הוחלט לאשר את הצעת חוק הפיקוח על מעונות
משרדי הכלכלה והאוצר גיבשו בחודשים האחרונים תוכנית בינוי מעונות יום חדשה ופורצת דרך, זאת בשיתוף והתייעצות עם מרכז השלטון המקומי שכן אחוז קטן יחסית של ילדי ישראל נמצא במעונות של הארגונים והיתר במעונות פרטיים
מאז רפורמת טרכטנברג שהרחיבה את חוק חינוך חובה, גם לגילאי 3, לא נבנו מעונות יום חדשים כמי שקידמה את התיקונים לחוק הפיקוח וחוק המצלמות לפני כשלוש שנים בהיותה יו"ר הוועדה לזכויות הילד, מבטיחה שאשא-ביטון להרחיב צעדים אלו עם העברת המעונות למשרד החינוך

החלטות הממשלה בנושא מעונות יום

זהו המספר שההורים מקבלים בהודעת SMS ובהודעת מייל לאחר שסיימו למלא את שאלון ההרשמה.

‪דרושים משרד הכלכלה
במגרש המיועד לבניית מעון יום לגיל הרך אין מעבר של תשתיות חשמל, ביוב, טלפון ונדרשת הקצאת מקומות חנייה וחניית נכים וכמו כן הקצאה להצבת בשלב פיתוח המגרש הקריטריונים מתייחסים להעמדה ובינוי, חצר משחקים שתספק לצוות נקודת תצפית על כל שטח המיועד למשחק, שער לא משופע, מישורי עם חלקי מדרכה
מעון יום בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מושג)
זו תחילת דרך וצעדה ברגל ימין
השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים (זכות)
האגף נדד מספר פעמים בין משרד הרווחה למשרד הכלכלה, כאשר התפיסה שהובילה ממשלת ישראל הייתה שמעונות היום אמורים לספק פתרון לאם העובדת ולא מתוך הסתכלות על צרכי הפעוט