שלט רחוק. שלט רחוק

Based on the original Carbon-Z Cub, it's equipped with many convenience and performance-improving features that make it better than ever! It features functional LED lights and slotted flaps, plus it can be equipped with optional floats and skis
Based on the original Carbon-Z Cub, it's equipped with many convenience and performance-improving features that make it better than ever! It features functional LED lights and slotted flaps, plus it can be equipped with optional floats and skis

שלטים ספקטרום

.

טיסנים חשמליים
שלט רחוק ‏לטלוויזיה
טיסנים חשמליים

טיסנים חשמליים

.

זול שלט רחוק Online
שלט רחוק ‏לרכב
שלט רחוק ‏לרכב