ברחל בתך הקטנה. How Is It Possible that Jacob Mistakes Leah for Rachel?

לא נאמר איזה פיצוי יעקב יקבל אם רחל לא תינשא לו, אילו מתנות יעקב ייתן לרחל, ומה רחל תקבל כנדוניה מאביה יעקב בחר את רחל "בַּת לָבָן אֲחִי אִמּוֹ" משתי סיבות: 1- כי כך פקד עליו אביו, 2- כי הוא ראה את יופייה
וְשֶׁמָּא תֹּאמַר: רָחֵל אַחֶרֶת מִן הַשּׁוּק? בספר בראשית מסופר על יעקב אבינו, שעבד אצל לבן, אהב את בתו רחל ורצה להנשא לה וְשֶׁמָּא תֹּאמַר: אַחֲלִיף לְלֵאָה שְׁמָהּ וְאֶקְרָא שְׁמָהּ רָחֵל? בעשורים האחרונה עלה שעור מקבלי פרס האוסקר ממוצא יהודי ובמאה ה-21 הגיע ל-28

ניב שפה

.

29
ברחל בתך הקטנה [berakhèl bitkha haketana] translation in French
Perhaps they know nothing about it! בפסק-דין שבו הוחלט לשלוח את צבי בר, לשעבר ראש עיריית רמת גן, בגיל 81, לשלוש שנות מאסר בגין הרשעתו בשוחד, קרא סולברג למחוקק להקל בענישה של קשישים וחולים
פרשת ויצא
אבל השכיר, ששכרו קצוב לו ויודע מראש מידי חודש בחודשו את משכרתו, מהיכן יהיה לו בטחון בהשם, הזן ומפרנס את בריותיו? פי' לא לצד יופיה אלא לצד מה שרחל בת זוגו: או יאמר על דרך אומרם ז"ל שבת כה ב בדין זיווג תלמיד חכם שצריך שתהיה לו אשה נאה כנגד יצר הרע, והגם כי ישתנה יעקב למעליותא שמושלל מיצר הרע, עם כל זה התורה תלמד לאדם דעת: אעבדך שבע שנים
ניב שפה
Why is he not presented as being even a little hesitant, as his father was? בהמשך, חתמה זקן על הסדר טיעון, שבמסגרתו הפלילה את אולמרט בפרשות אחרות, ואת עצמה חילצה ממאסר ממושך
Thus, one wonders how much Jacob gets to know Rachel even after marriage וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על פי הבאר ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה הוא ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך וללבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה מלא שבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת
השופטים הזכירו את אמירת המחוזי כי הוא "ער לזמן שחלף מאז הגשת כתב האישום, וכי הדבר עשוי לקבל ביטוי בהמשך ההליך הפלילי" And there is no doubt that they had sex in the dark, and thus he did not recognize her until the morning

ניב שפה

לכן, כדי שלא תהיינה אי הבנות או מקום לרמאות מצידו של לבן , חזר יעקב פעמיים על התנאי שלו: גם רחל וגם הבת הקטנה.

20
ברחל בתך הקטנה
השלושה לא נדרשו לטיעונים המהותיים של ריסבי-רז ופסקו כי אין זכות ערעור על החלטות ביניים של המחוזי שניתנות בהליך פלילי, וכי ריסבי-רז לא טענה לקיומן של נסיבות חריגות שבגינן יש לדון בעתירתה
ברחל בתך הקטנה
Comparing Stories: Tricking Isaac vs
ברחל בתך הקטנה
According to this, Rachel was complicit in tricking Jacob because of sisterly love