חשבון לכיתה ה. תרגולון

ממוצע מספרים גדולים חיבור חיסור כפל חילוק סדר גודל ואומדן בעיות מילוליות שברים פשוטים מספרים מעורבים שברים עשרוניים י פעולות בשברים עשרוניים דפי עבודה בחשבון לחופש © 2010 - 2009 כל הזכויות שמורות הורים ומורים מספרים כיתה ה תרגילי חשבון ומבחנים בחשבון לכיתה ה תרגול לפי כיתות
כן תוכלו למצוא מבחנים בחשבון לכיתה ה דפי עבודה בחשבון לחופש הגדול דפי עבודה בחשבון לכיתה א דפי עבודה בחשבון לכיתה ב דפי עבודה בחשבון לכיתה ג דפי עבודה בחשבון לכיתה ד דפי עבודה בחשבון לכיתה ה דפי עבודה בחשבון לכיתה ו © 2010 - 2009 כל הזכויות שמורות

תרגולון

החוברות מכילות תרגילי חשבון ו בעיות מילוליות המקיפים את כל החומר הנלמד במשך השנה.

10
תרגולון
תרגולון
מומלץ מאוד לילדים לתרגל את החומר בחשבון בתקופת החופש הגדול
תרגולון
הורים ומורים מספרים דפי עבודה בחשבון לחופש הגדול תרגול לפי כיתות בטבלה נמצאות חוברות עבודה לחופש הגדול
בטבלה שמופיעה בהמשך תוכלו למצוא דפי עבודה בחשבון לכיתה ה ובהם, תרגילי חשבון, בעיות מילוליות בחשבון המאופיינים ע"י נושאים ומסודרים לפי רמת קושי

תרגולון

.

28
תרגולון
תרגולון
תרגולון