קופת חולים כללית צפת. קופת חולים מאוחדת

לפי הדו"ח חתכה הכללית את הוצאות הפיתוח שלה ב-402 מיליון ש"ח בסמוך לה הוקמה גם מרפאה לפועלים תימנים
בפועל, הפער בין צרכי המבוטחים להכנסות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי ושירותי הבריאות הנוספים גורם לקופות לא אחת לסיים את שנות הכספים בגירעון, או לחלופין לגרוע מהשירותים למבוטחים כחלק ממהלך צמצום מותגים מחד וכינוס מאידך, חברות הבנות כונסו תחת מותג "כללית" ואילו בבתי חולים החל תהליך של שימוש בשיוך "מקבוצת כללית"

שירותי בריאות כללית

עם בחירתו של רמון ליו"ר ההסתדרות הוא פעל לקבלת שאותו יזם כשר הבריאות ב ולניתוק הקשר שבין הקופה להסתדרות.

16
קופת חולים מאוחדת
קופת חולים מאוחזת כוללת למעלה מ-250 מרפאות בכל רחבי הארץ, היא מעסיקה למעלה מ-3,500 רופאים, בתי מרקחת, מעבדות, מכונים וכן שירותי רפואה משלימה, מרפאות ספורט, מרפאות שיניים, רשת דיור מוגן, בתי מלון , ספא ועוד
כללית צמצמה את הגירעון, המבוטחים ישלמו את המחיר
החברים היו מחויבים בלינה בתורנות ליד חולים וסיוע לחולים עליהם היו ממונים
שירותי בריאות כללית
קופות אזוריות אלה פעלו בשיתוף מלא עד שנת 1917
בשנת 2013 הורחב השירות גם ל, באמצעות אפליקציה המשתמשת במצלמת המכשיר לביצוע שיחת הווידאו של הלקוח עם הרופא יישום ההחלטה על המס האחיד התבצע ב-1937
המתכונת בה פועל השירות ב היא ששירותי בריאות כללית "משאילה" רופאים לפעילותה של ש העזרה שהעניקה הקופה כללה עזרה־הדדית, מציאת מקום לינה לפועל חולה חסר מגורים קבועים, טיפול על ידי רופא או בעל ידע רפואי, תרופות ואשפוז בבית־חולים

שירותי בריאות כללית

במסגרת זו ויתרה קופת חולים על עצמאותה הכלכלית והפכה לגוף הפועל במסגרת.

2
כללית צמצמה את הגירעון, המבוטחים ישלמו את המחיר
כל זה איפשר למעשה להשלים את חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חקיקה אשר ההסתדרות התנגדה לה במשך שנים מתוך רצון לשמור על מעמדה של הקופה שהייתה בבעלותה כארגון המרכזי בשרותי הבריאות בישראל
שירותי בריאות כללית
ב-2018 הסתכמו התמיכות הללו בכ- 3
שירותי בריאות כללית
המרפאה הראשונה של הוקמה ב ב, ליד , כבר בשנת
המוקד הארצי של קופת חולים מאוחדת - , לחצו לעמוד דרושים, תרשמו לסדנאות של קופת חולים מאוחדת מדריך החיסונים של קופת חולים מאוחדת עכשיו , המחשבונים של קופת חולים מאוחדת בוועידתה הרביעית של הסתדרות פועלי יהודה התקבלה הצעה לחייב כל אחד מחברי הסתדרות פועלי יהודה להיות חבר בקופת החולים של הסתדרות זו
בשנים 1917—1918, בעקבות שינויים במערך הפוליטי של מפלגות הפועלים בארץ ישראל, הפכו קופות החולים מארגונים אזוריים לגופים מפלגתיים ומשלוש הקופות האזוריות נוסדו שתי קופות: קופת החולים של וקופת חולים של ההצעה לייסוד הקופה הועלתה על ידי , הובאה ל בוועידה השנייה של "הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה" בדצמבר 1911, וההחלטה על הקמת ארגון לעזרה רפואית לפועלים התקבלה ברוב מוחלט של 25 חברים

כללית צמצמה את הגירעון, המבוטחים ישלמו את המחיר

.

כללית צמצמה את הגירעון, המבוטחים ישלמו את המחיר
אחד הנתונים המטרידים שעולים מהדוח הוא שקופת חולים כללית צמצמה באופן משמעותי את הוצאותיה, צמצום שהתבטא בעיקר בריסון היקף הרכש מבתי החולים ובהפחתה משמעותית בהוצאות הפיתוח
כללית צמצמה את הגירעון, המבוטחים ישלמו את המחיר
החלת החוק בשנת 1995 הביאה לביטולו של המס האחיד, למיסוד עצמאותה של קופת חולים כארגון בריאות עצמאי ולכיסוי הגירעון העצום שאליו היא נקלעה בשנות התשעים
שירותי בריאות כללית
מהם תשעה בתי חולים כלליים וחמישה בתי חולים מיוחדים — שיקומיים, גריאטריים ומרכזים לבריאות הנפש