משה קליין. מנשה קליין

בשנת תשע"ג התמנה לרב המרכזים הרפואיים הדסה, זאת לאחר שזכה לתמיכת חוגים נרחבים חלקם מ ומהציבור הליטאי, ובכך גבר על מועמדים המזוהים עם היהדות החרדית, של ש"ס ושל הליטאים פיתחנו את תוכנית "ראשית" שיושמה ב 1,200 גני ילדים ב 52 רשויות מקומיות
בשל מחלה וניסיונות פרש מהחיים הציבוריים הרבה קודם זמנו מאז כונה "הרב מאונגוואר", ובהמשך "האדמו"ר מאונגוואר"

משה קליין בסינגל קליפ חדש

גן אדם הוא פרוייקט לפיתוח חשיבה מדעית ומתמטית בגיל הרך.

22
אברהם משה קליין
בפולמוס על תרנגול ה הורה כי הוא כשר ואף עדיף על פני העופות הרגילים, שלדבריו, על פי חוות דעת מומחים , נולדים מהכלאת עופות שיש להם מסורת עם כאלה שאין להם מסורת
גן אדם
משנת 1938 ואילך פרסם קליין שירים וסיפורים, מאמרים, מסות, ביקורת ועוד ב הקנדית-יהודית ושמו החל להתפרסם בציבור היהודי
משה קליין (רב)
לאחר נישואיו החל לשמש כ מטעם
ב מונה לרב בבני ברק לצד הרב ולרב בית הכנסת החסידי המרכזי "משכן שמואל" בשכונה בבית מדרשו יש בית הוראה שבו הוא ותלמידיו מקבלים קהל
באמצע , יזם את הקמת קריית אונגוואר ב התפרסם בשל אלפי תשובותיו שיצאו בעשרים ואחד כרכים

מנשה קליין

כמו כן חבר בפורומים רבים: החולה הנוטה למות, הילד בסיכון, הפורום המינהלי של הדסה, ועוד.

משה שאול קליין
בתחילת ימיו בארצות הברית עזר ל מ, רבי , להקים את מוסדותיו "שארית הפליטה", והוא ניהלם בשנים הראשונות
משה שאול קליין
שירתו של א"מ קליין לא תורגמה לעברית
משה קליין (רב)
כן אוסר הרב קליין את דג ה, בשל תולעי ה המצויים בו