משוב מורים ישן. תמרורים בישראל

תמרורי הדרך והשלטים במדינת ישראל מצייתים ונסמכים ברובם על התקן הבין-לאומי כפי שנקבע ב עם זאת חלק מה ב שונים במידה מהתקן השלט מסתמך על הדוגמה הבין לאומית אך לא מכיל טקסט כמקובל בשלטים בארצות אחרות אלא ציור של יד לבנה וללא כיתוב
במהלך השנים הלוח התעדכן מספר פעמים ונעשו בו שינויים, אך הלוח כולו לא הוחלף ושימש את משרד התחבורה, נהגי ישראל ומערכות המשפט הישראליות במשך למעלה מ-40 שנה, מינואר 1970 ועד שלט ייחודי נוסף הוא השלט "אזור אסור אסור ללימוד נהיגה" 418 והשלט המבטל אותו 419

תמרורים בישראל

קביעה קודמת של התמרורים פורסמה ב, בהודעת התעבורה קביעת לוח תמרורים , התש"ל-1970.

תמרורים בישראל
עיקר השוני נובע מכיתוב על גבי שלטים בהם מופיע טקסט כתוב, תמיד בשפה העברית ובדרך כלל מלווה בכיתוב בערבית ובאנגלית
תמרורים בישראל
בנוסף לכך קיימים מספר הבדלים מינוריים בשלטים של מדינת ישראל ביחס לתקן הבין-לאומי כך למשל תמרור "חניה" הוא ריבוע כחול ובו האות העברית ח' בנוסף לאות הלטינית P
תמרורים בישראל
לוח תמרורי תנועה של המשטרה הבריטית שהוצב בתחנת אגד בשנת 1936 ה בישראל נקבעים על ידי
בתקנות אלה נקבעה גם חובת הציות לתמרורים על ידי עוברי דרך המשתמשים בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת בסוף שנות ה-60 עוצב לוח תמרורים הישראלי הראשון והוא פורסם לראשונה בינואר
הגרסה הנוכחית של קביעה זו נכנסה לתוקף ב- , ומאז תוקנה פעמים אחדות עדכון של הלוח פורסם באוקטובר ומאז בעקבות שינויי תקינה והצטברות של דרישות לשינויים שחלקם נבע מהפיתוח המואץ של , והתכנון לבניית במרכזי הערים נוצר צורך בכתיבת הלוח מחדש וב- פרסם משרד התחבורה טיוטה למהדורה המעודכנת של התקנות וההנחיות להצבת תמרורים לקראת פרסום הלוח החדש

תמרורים בישראל

.

תמרורים בישראל
שלט ייחודי לישראל הוא שלט "כביש אגרה" ועליו ציור של דרך והסמל הרשמי למטבע
תמרורים בישראל
לוח התמרורים הנוכחי פורסם בדצמבר והוא תואם גם את שישראל חתומה עליה
תמרורים בישראל
לקצין משטרה נתונה סמכות להציב בדרך תמרור זמני הנושא עליו סימן מטעם