גרשון ברם. גרשם שלום

ואם תמצא לומר גם ביחסו של ג"ש אל חכמת ישראל בת זמנו ואל הפילוסופיה היהודית בת זמנו, היה הד לאותו דחף אנטינומיסטי, שבא לידי ביטוי בספונטאניות הדתית החיונית של המיסטיקאי" הוא שכב רוב היום במיטתו ומיעט לדבר עם אנשים
באביב שנת , שנתיים בלבד לאחר שהגיע ל הוא הקים, יחד עם , יהושע רדלר-פלדמן , , , , , , , ואחרים, את , אגודה ששאפה להגיע לפשרה טריטוריאלית בין היהודים לערבים בארץ ישראל ולהקמתה של הוא סבר כי "עם ישראל נרצח" וחשש כי לא יהיה בכוחם של הנותרים בארץ לבנות חברה יהודית חדשה

About Gershon Bram

בנוסף, סייע בהקמת מספר מכוני מחקר ומוסדות אקדמיים ואף עמד בראש חלק מהם.

23
גרשון ברם (חנויות עודפים) בתל אביב יפו
ספריו הנודעים ביותר שיצאו לאור כוללים את סדרת הרצאותיו על 1938, ב , ומחקרו על והתנועה השבתאית בימי חייו 1957 - שניהם תורגמו לשפות רבות והקנו לו הכרה בינלאומית
About Gershon Bram
לאחר מותו נקראו על שמו רחובות במספר ערים בישראל
גרשם שלום
בשנת נשלח מטעם האוניברסיטה העברית, עם , ל בעיקר לגרמניה, ל ול , בניסיון להציל את אוצרות התרבות היהודיים
הוא מוּנה לוועד הפועל של החברה לא מאוחר משנת תשי"א תאריך הדפסת כרך ה ט"ו של קבץ על יד בין היתר, הרצה בתוכניות רדיו ב, במפגשים פתוחים מול קהל וכן במכון להשתלמות במדעי הרוח ובמדעי החברה ולשיפור הלשון בתל אביב שהיה חלק ממרכז להשכלה לעם של האוניברסיטה העברית
חלק מן החוקרים נתלים בפרסומים הביוגרפים ובכתביו הלא אקדמיים של שלום, כדי להבין את הדרך אותה בחר להציג את הדברים, העולם ממנו הגיע והשפעתו של עולם זה על מחקריו ועל קביעותיו, ועל ידי כך לנסות ולהוכיח טענות משלהם בחקר המיסטיקה והקבלה, או לחלופין לנסות ולסתור הנחות יסוד שהניח בשעתו שלום ראו עוד שלום, שלום ואמו, עמ' 525

About Gershon Bram

אף על פי כן, לא היה חסין מטעויות ואף חזר בו בחלק מקביעותיו.

10
About Gershon Bram
הארכיון הופקד בספרייה הלאומית על ידי אשתו פניה שלום בנובמבר 1987, ויומנים נוספים שלו הופקדו על ידה בספטמבר 1989
About Gershon Bram
מבין המפורסמות שבין המחלוקות האלה, ניתן למנות את המחלוקת בקשר לשאלת זהות מחבר הזוהר, האם או ר' ; המחלוקת עם הרב בשאלה האם היה רבי שבתאי נסתר; והמחלוקת עם רבי בקשר לדרכי המחקר האקדמי של תנועת
גרשם שלום
המנהלת הראשונה של ספריית שלום הייתה ד"ר אסתר ליבס
אמו של שלום מוסרת גרסה אחרת לסילוקו של שלום מבית הספר, לפיה ד"ר מאייר, מנהל בית הספר בו למד שלום, טען בפני האב כי שלום מפלג את בית הספר ומדגיש את יהדותו נכון לשנת 2012, קיימים בספרייה 35,000 חיבורים לערך
ראו גם המאמר ששלום כתב לכבודו: "ברכה למורה, לד"ר אברהם יצחק בלייכרודה - בן השמונים", " הארץ", כ"ד בתשרי תש"ח, עמ' 2; פורסם גם בשם: "ברכה למורה", " ההד", כ"ג, א', תש"ח, עמ' כד-כה הנתונים נאספים מכל רחבי הרשת וממשתמשי איזי על בסיס יום יומי, באופן אוטומטי

גרשם שלום

אמנם אף הוא גויס לצבא, לחם בשורותיו ואף נפצע במלחמת העולם הראשונה, אולם הוא התנגד נחרצות להשתתפות גרמניה במלחמה זו.

28
גרשם שלום
משנולד סבו של שלום, ניתן לסב השם הפרטי, "שלום" על שם סבו, שלום אליאס , אלא שפקיד הרישום סירב לרשום ב את השם "שלום", הן כשם פרטי והן כשם משפחה, והשם שוּנה ל"סוֹלֶם"
גרשון ברם (חנויות עודפים) בתל אביב יפו
כמו כן, תרגם לגרמנית בשנים אלה יצירות נוספות, בהן הפיוט ל "" ויצירות משל "הלכה ואגדה" , "" ו "מעשה רבי גדיאל והתינוק"
גרשון ברם (חנויות עודפים) בתל אביב יפו
לאור ההערכה לה זכה בחייו, הונצח שלום בדרכים רבות