או פי סי אנרגיה מניה. או.פי.סי נכנסת לענף הטענת הרכבים החשמליים: רוכשת שליטה בג'ינרג'י

בסה"כ גייסה החברה כ-690 מיליון ש"ח, והיא בעלת שווי שוק של 1 המתקן הסולארי אנרג'יקס נאות חובב נתונים כלליים סוג תאריך הקמה חברת אם משרד ראשי , קומה 40, , ענפי תעשייה , , 1
התושבים הדרוזים באזור דרשו לעצור את התוכנית בטענה שהנזקים האפשריים לא הובאו לידיעתם, ואליהם הצטרפו גם פעילי סביבה וגם מערכת הביטחון שהתנגדה לתוכנית, מחשש לפגיעה בתפקוד מכ"מים באזור בשנת 2017 גייסה סך של כ-128 מיליון ש"ח בהנפקה לציבור ופרטית

מניית או פי סי אנרגיה

בתפקיד יושב-ראש החברה הפעיל מכהן נתן חץ ובתפקיד מנכ"ל החברה מכהן אסא אסי לוינגר.

2
או.פי.סי נכנסת לענף הטענת הרכבים החשמליים: רוכשת שליטה בג'ינרג'י
פאואר את רכישת חברת Advanced Integrated Energy - המחזיקה ברישיון להקמת תחנת כוח בסמוך למפעל של בהספק של כ-120 מגה ואט, ומיועדת בין השאר לשמש את צורכי החשמל והקיטור של המפעל
או.פי.סי אנרגיה תרכוש 51% מחברת ג'ינרג'י
בשנת 2021 נכנסה החברה לפעילות משמעותית גם בארה"ב, לאחר שרכשה את השליטה בחברת CPV
או.פי.סי אנרגיה תרכוש 51% מחברת ג'ינרג'י
הקמת המתקן, בהספק של 37
רותם בבניית תחנת כוח ב במישור רותם בעלת כוח ייצור של כ-440 מגה ואט, ובשנת הושלמה הבנייה והתחנה החלה לייצר ולספק חשמל החברה עוסקת בהקמה, תפעול, אחזקה, ניהול ומכירת חשמל ממקורות
סי אנרגיה, אופציה לרכישת יתרת מניות היזם לאחר מספר שנים, ולהגיע להחזקה של עד 100% ממניות Gnrgy רותם בע"מ" מחברת "עופר אחזקות אנרגיה בע"מ" הידועה גם כ-"עופר אנרגיה"

או.פי.סי אנרגיה תרכוש 51% מחברת ג'ינרג'י

בהתאמה, החלה החברה בהקמתם של פרויקטים, בין היתר, סמוך ליישובים עומר, תאשור, דביר, שדה צבי, ברכיה, גיאה וגלאון.

15
אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות
בשנת 2015 גייסה החברה כ- 340 מיליון ש"ח
או.פי.סי אנרגיה תרכוש 51% מחברת ג'ינרג'י
התוכנית מקודמות בהליך מזורז ב , תחת 47 תת"ל 47
מניית או פי סי אנרגיה
בשנת חתמה על עסקה לרכישת 80% ממניות חברת "או
לתחנת הכוח, לכשתוקם, צפויה להיות אנרגיה גבוהה, עקב שימוש בטכנולוגיית ביולי 2017, פרסמה החברה הנפקה לציבור, שעל פיו הונפקו לציבור ונרשמו למסחר ניירות ערך של החברה
בהמשך, החברה ניצלה את הידע והניסיון שצברה להקמת מתקנים מורכבים יותר: היא הייתה לחברה הראשונה בישראל לחבר מערכת סולארית במתח גבוה על גג של מפעל "בסט קרטון" בקיסריה, ומאוחר יותר, הייתה הראשונה לחבר מערכת סולארית קרקעית גדולה במתח עליון במסגרת פרויקט נאות חובב פאואר את רכישת 95% ממניותיה של חברת "צומת אנרגיה" תמורת 23 מיליון דולר

אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות

על הקמת פרויקט זה, זכתה החברה בשנת 2015 בפרס "The most Innovative Renewable Energy Company Award" של המגזין "The New Economy".

30
מניית או פי סי אנרגיה
ב-1 בינואר 2020, משרדי האנרגיה, הביטחון, האוצר ורשות החשמל חתמו על הסכם מסגרת שיאפשר את הקמתו של הפרויקט, לאחר שהוסכם כי המשרדים יממנו במשותף פיתוח טכנולוגי בעלות של כ-250 מיליון שקל, שיאפשר את הפעלת טורבינות הרוח מבלי לשבש את פעילות צה"ל וחיל האוויר באזור
או.פי.סי נכנסת לענף הטענת הרכבים החשמליים: רוכשת שליטה בג'ינרג'י
עם הקמתה, הייתה תחנת כוח זו תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל החל מ-2015 היא השלישית בגדולה בישראל לאחר ו
או.פי.סי אנרגיה
החברה הציגה קצב צמיחה של כ-30% לשנה בממוצע ב-5 השנים האחרונות, ונכון לחודש יולי 2018, שוויה 1