מענק לעסקים. מענק לעסקים: אלה הסכומים והתנאים לקבלת מענק

מי זכאי למענק לעסקים גדולים? היי, זו כתבה שחשוב לשתף! ההערכה היא כי המענק לעסקים שיימצאו זכאים יינתן בשבועות הקבועים, במקביל למענק הקבוע החלטה נוספת — שמצריכה עדיין את חתימת שר הפנים, נוגעת לארנונה לעסקים גדולים פרטים בהמשך הכתבה
מענק זה מתווסף לתוכנית המענקים שאושרה כזכור עד יוני 2021 לעוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת 2020 מול שנת 2019, לצורך קביעת הזכאות לסכומי המענק

מענק לעסקים: אלה הסכומים והתנאים לקבלת מענק

תנאי קבלת מענק סיוע לעסקים גדולים "מבלימה לצמיחה" עסקים גדולים יוכלו לקבל עד 50,000 ש"ח.

מענק לעסקים: אלה הסכומים והתנאים לקבלת מענק
הממשלה אישרה מענק סיוע לעצמאים, אשר ששמו "מבלימה לצמיחה"
מענק לעסקים: אלה הסכומים והתנאים לקבלת מענק
גובה המענק יעמוד על 50% מממוצע מענק ההוצאות הקבועות שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת 2020, עד לגובה של 50 אלף ש"ח
מענק לעסקים: אלה הסכומים והתנאים לקבלת מענק
כאמור, מדובר בעסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2019 היה 18,000-300,000 ש"ח
תנאי קבלת מענק לעסקים קטנים "מבלימה לצמיחה" גובה המענק ייקבע בהתאם לגובה הפגיעה, כך שעסק ש-25% מהכנסותיו ירדו — יקבל 3,000 ש"ח, ועסק שהכנסותיו ירדו במעל 60%, יקבל 9,000 ש"ח הזכאות תיקבע בהתאם לרף הזכאות שייקבע לעסקים במחזורים של בין 200 ל-400 מיליון ש"ח ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019
החזר הוצאות ארנונה לעסקים גדולים יינתן החזר הוצאות ארנונה גם לעסקים שנפגעו במעל 400 מיליון ש"ח אל תשכחו לפרגן לנו בלייק כאן למטה, זה ממש חשוב לנו…

מענק לעסקים: אלה הסכומים והתנאים לקבלת מענק

בנוסף, גם בינואר-פברואר 2021 הרף המינימלי לזכאות ל יהיה 25% ולא 40%.

מענק לעסקים: אלה הסכומים והתנאים לקבלת מענק
מענק לעסקים: אלה הסכומים והתנאים לקבלת מענק
התוכניות כוללת מענק לעסקים קטנים ובינוניים עם מחזור של עד 300,000 שקל ומענק לעסקים גדולים
מענק לעסקים: אלה הסכומים והתנאים לקבלת מענק