צומת המוביל. מושבים ליד צומת המוביל

מ, שתוכנן במסגרת כביש 6, תוכנן קטע חדש של כביש 77 עד ; וכן תוכנן ביטול ומיחלוף כל הצמתים המרומזרים בין צומת ישי ל, כולל צמתים אלה בנוסף, בשנת 2011 החלו העבודות בצומת גולני להפיכתו ל
המחלף נפתח לתנועה באמצע חודש אוגוסט בעקבות ביטול הרמזור, נפתחה אפשרות למסלול מצומת שוקת ומצומת גורל הנמצאות בנגב בסביבת , עד ל שב, ללא

מחלף גולני

תוכנית לקטע האמצעי של הכביש, מ כיום מחלף ל כיום מחלף , הייתה קיימת כבר בתחילת שנות ה-70, אולם בשנת 1973 טרם החלה סלילתו מסיבות תקציביות.

6
כופתא
במרכז האתר נמצא בית ובו חדר הנצחה עם תמונות הנופלים ותיקי זיכרון לכל נופל
כופתא
גשר ייחודי להולכי רגל, שעוצב על ידי האדריכל אריאל טיבי, מאפשר חציה בטוחה של כביש 65
כביש 77
ב הסתיימו העבודות להקמת שהחלו ב
בתחילה, החלופה שאושרה בתמ"א 3 תוכנית המתאר הארצית לדרכים לסלילת קטע כביש 77 החדש בין מחלף תל קשיש למחלף ישי הייתה בתוואי נחל בית לחם העובר בסמוך לבתי ב פרסמה החברה תוכנית חלופית עבור הקטע הדרומי שיהיה צמוד לתוואי של ו, ובאזור שבין וסביבת הוא תוכנן להיות משוקע בכ-5—10 מטרים לתוך האדמה כדי לצמצם את ההפרעה לנוף
במסגרת הפתיחה נפתח מהמחלף קטע קצר של כביש 77 והוא שולב ב במשך מספר שנים היה צומת T

כופתא

Services on the 310 bus stop at 9:30 AM on Friday.

27
כביש 77
במסגרת הקמת המחלף, נסלל כביש גישה חדש אל אתר ההנצחה ואל המסעדה, הנמצאים לצד המחלף
אנדרטת הלוחם הבדואי
מפקד ה הסכים לצרף לפלמ"ח פלוגה של 70 בדואים שכונתה ""
310 Route: Schedules, Stops & Maps
גם הצומת עצמו נזכר במקורות , כנקודה מרכזית בדרך הראשית שבין ו: "לשנים שיצאו אחד מטבריא ואחד מציפורין ופגעו זה בזה בחדא משכנא" , וכן: "זה אומר בטיבריא וזה אומר בציפורי באינון דהוון יתיבין בחדא משכנא מן הכא להכא שבעה מילין מן הכא להכא תשעה מילין"