תשובה שלילית לקורונה. תשובת

במקרה זה, נציג מכבי ייצור אתך קשר לתיאום הגעה עם השלמת ימי הבידוד יישלח אליכם מסרון ממשרד הבריאות ובו אישור יציאה מהבידוד
יש להקפיד על שהייה בבידוד ביתי למעט יציאה לצורך הבדיקה הרפואית בדיקה לצורך קיצור בידוד עד מתי להישאר בבידוד? לאחר שרשרת תהליכים מורכבת, נפלט אור פלואורסצנטי מהמטען הגנטי, שאותו קורא המחשב ומשווה אותו לדגימות נגיף שהתקבלו מארגון הבריאות העולמי

בדיקות קורונה במכבי

הפניה אוטמטית לבדיקת קורונה אינה מחליפה טיפול רפואי.

19
בדיקות קורונה במכבי
במקרה של תסמינים יש לפנות לרופא לצורך הערכה וטיפול במקרה הצורך
בדיקות קורונה במכבי
בדיקות קורונה במכבי
הדגימה מועברת בתנאי אחסון מתאימים אל המעבדה, ומוכנסת למכשיר ה-PCR, שיוצר שכפול של הנגיפים שבדגימה באמצעות המטען הגנטי שלהם, כך שיווצרו כמה שיותר "עותקים" של הנגיף שיוכלו להיראות בבדיקה

בדיקות קורונה במכבי

.

4
בדיקות קורונה במכבי
תשובת
תשובת