מילואים אזור אישי. משוחררים מצבא קבע

במהלך 5 ימים מתוך תקופת השירות העובד גם עבד במקום עבודתו מומלץ לוודא שישנה התאמה בין הפרטים בטופס למידע המדווח לרישומי המחשב הצה"לי
משוחררים מצבא קבע משוחרר מצבא קבע המשרת במילואים במהלך 90 ימים מיום שחרורו, זכאי לתגמול מילואים על-פי הכנסתו מקבע הטופס מוגש למעסיק, או למוסד לביטוח לאומי במקרה שבו החייל הוא עובד עצמאי לצורך קבלת טופס 3010 הידוע גם בכינוי "לוקש" מהווה אישור מצה"ל על ביצוע שמ"פ ונדרש, בין היתר, לצורך קבלת מהמוסד לביטוח לאומי

הגשת תביעה אישית לתשלום עבור שירות מילואים (הליך)

כמו כן אין להחסיר סכום המשולם לעובד בכל מקרה, גם אם נעדר מעבודתו כגון בונוס שנתי או תשלום.

תשלום עבור שירות מילואים (זכות)
אם לא קיבל את התגמול לאחר 3 שבועות מסיום השירות, עליו
משוחררים מצבא קבע
לאחר 90 ימים מיום השחרור, הוא יהיה זכאי לתגמול על-פי מעמדו לפני השירות, כמו כל אדם אחר
אישור על שירות מילואים (טופס 3010) (מושג)
כאשר איש צוות אוויר משוחרר מקבע אינו עונה עוד על הקריטריונים הרשומים למעלה, כגון הוא התחיל לעבוד, או הפסיק ללמוד במוסד להשכלה גבוהה, או בין תקופת שירות אחת לזו שאחריה עברו יותר מ-60 ימים, הוא לא יהיה זכאי לקבל שוב בעתיד תגמול מילואים על-פי ה"הסכם לצוות אוויר"
ועדת התביעות עשויה להוות תחליף, או שלב מקדים ל בהתאם לתוצאותיה למידע נוסף ראו וכן באתר המוסד לביטוח לאומי בהתאם ל, מי שמשרתים במילואים זכאים לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי
עליו לדווח מיד על התחלת עבודתו כשכיר או עצמאי או על הפסקת לימודיו בנוסף, המעסיק ישלם לעובד שכר עבור 5 הימים שעבד בהם מסכומים אלה המעסיק ינכה ו

תשלום עבור שירות מילואים (זכות)

.

24
תשלום עבור שירות מילואים (זכות)
שירות מילואים בתנאי קבע שירות מילואים שנקבע על-ידי הצבא כשירות בתנאי קבע נחשב כשירות בקבע גם לעניין תגמול המילואים, בהתאם לכללים המפורטים למעלה
תשלום עבור שירות מילואים (זכות)
אם לא קיבל את התגמול לאחר 3 שבועות מסיום השירות, עליו להגיש תביעה
הגשת תביעה אישית לתשלום עבור שירות מילואים (הליך)
זאת בתנאי שהתחיל את השירות הראשון בתוך 60 ימים מיום השחרור, ומסיום תקופת השירות הראשון עד התחלת תקופת השירות השני לא חלפו 60 ימים