קו בר לב. קו בר לב

בכל יום ייצאו סיורים משוריינים מהמחנות העורפיים הללו וינוע לאורך התעלה או יתפסו עמדות שולטות כדי לאתר ולהדוף חזרה ניסיונות מצריים לצלוח ולהקים מאחז בצד הישראלי בין המעוזים, שייבנו במרווחים גדולים זה מזה, ינועו סיורים שיוודאו שהמצרים לא צלחו את התעלה ומקימים מאחז בצד הישראלי
היו אלה הכוחות המצרים שקיבלו הוראה לעצור, כיוון שרצו לבסס ראשי גשר והעדיפו, בשלב הראשון, להעביר כמה שיותר טנקים אל סיני ולהימנע מלחימה בכוחות שריון גדולים שחשבו שנמצאים בעומק השטח הקו נקרא על שמו של הרמטכ"ל כשנבנה הקו, רב אלוף חיים בר-לב, ומאז התקבע שמו בפי הציבור

קו בר לב

עובדות אלה ואחרות תרמו לכך שההגנה בחזית הדרום התמוטטה.

קו בר לב
ב התמוטט הקו הראשון של המערך - כאשר כל המוצבים הסמוכים לתעלה, למעט מוצב , נכבשו
קו בר
במידת הצורך יוזעקו כוחות שריון שיחנו בעומק לסייע בהדיפת הכוח המצרי
קו בר
תומכי הגישה הניידת דגלו בהחזקת הכוחות כולם במרחק מהתעלה כדי שלא יהיו חשופים לאש ארטילרית מצרית
ב לא היווה "קו בר-לב", שרק שישה עשר ממוצביו היו מאוישים, מכשול בפני החיילים המצרים שצלחו את התעלה משהתברר שהיוזמות המקומיות אינן מספיקות, בדצמבר 1968 החלה הקמת קו הגנה אחיד לאורך כל התעלה
אבדות רבות נגרמו לצה"ל בניסיונות חילוץ אלה בר לב הכריע בעד קו קבוע על גדות התעלה, קו שהוקם בשנת משום שהעריך שבשיטה הניידת יתקשה צה"ל לאתר ולהדוף כוחות מצריים בזמן

קו בר לב

במטה הכללי היו שתי גישות הגנתיות - הגישה המשולבת שמייצגיה העיקריים היו בר לב, ו והגישה הניידת שמייצגיה היו ו.

קו בר לב
המעוזים יוקפו בסוללות עפר גבוהות, המשמשות כמגן מפני וירי וכן חוסמות את קו הראייה, כך שאי אפשר לראות את הנעשה בתוכם מהצד המצרי
קו בר לב
בנוסף למיגון, המעוזים יספקו תנאי מחיה נוחים
קו בר לב
למעשה נוצר מצב שבו ההגנה בחזית הדרום הייתה פשרת ביניים בין הגישה הניידת לגישה הנייחת, כך שקו ההגנה לא מילא את תפקידו על פי גישה אחת מהן, אלא היה מעין