אתר בית ספר הרצוג. אסתר הרצוג

ב-1992 הקימה מפלגת נשים יחד עם תנועת ש בנושא זה פרסמה כמה מאמרים בכתבי עת חברה ורווחה, 1991; , 1996; המרחב הציבורי, 2009; Anthropology of the Middle East; 2014 , מאמר בספר בעריכת י' קים ואחרים, 2004 ; ומאמר נוסף, הקושר בין ביורוקרטיית הקליטה ושילובם של ילדי עולי אתיופיה במערכת החינוך בספר בעריכת י' דחוח-הלוי, 2004
המורה ותיקה מאד ולה ניסיון רב בהוראת הגיל הרך מחקר זה צמח מתוך עבודתה כיועצת של תה"ל בקיץ 1997, בפרויקט השקיה של החברה באזור הכפרי בנפל

אודות

הוריה הם אווה ויטלס , ילידת היום , ובונדי רוזנטל, יליד.

22
אודות
כאשר קמה , כאיחוד בין שינוי לבין בראשות , נבחרה הרצוג להנהלתה ומאוחר יותר נבחרה ליו"ר הסיעה ב
אודות
י, עמותה לפיתוח כח-אדם בשרותי הרווחה בשיתוף וה
אסתר הרצוג
סביב נושאים אלו יש שלל פעילויות חברתיות ומבצעים
תוכנית עתי"ד: בבית ספר קיימת תוכנית עתי"ד - ערכים, תורה ודעת יזרעאלוביץ וג' פרידלנדר 1999, ובעריכת ש
הרצוג מרבה לעסוק בסוגיות מגדר הרצוג למדה תואר ראשון ב וב, תואר שני ב וב ותואר שלישי ב, וכן לימודי בהיסטוריה — כולם מ

אודות

המורה ותיקה מאד ולה ניסיון רב בהוראת הגיל הרך.

28
ספר טלפונים
כמה ממאמריה התפרסמו בכתבי עת סוגיות חברתיות בישראל 2009, Anthropology of the Middle East 2005 , בספר על דמוקרטיה חינוך וחברה 2006 וכערך באנציקלופדיה על נשים יהודיות 2007
ספר טלפונים
בית ספר ימין הרצוג בי"ס ימין הרצוג בבניין הקהילה
ספר טלפונים
הכנה לכתה א': ההכנה לביה"ס והמעברים לבתי הספר הממשיכים מאד חשובים ומושקעים בהם משאבים וחשיבה מרובים