החברה הישראלית לריפוי בעיסוק. נייר עמדה טיפול מרחוק

הטיפול מרחוק בשעת חירום מסייע ביצירת סדר יום, משמר תחושת משמעות והמשכיות מעבר לעבודה הטיפולית על תהליכי שיפור בטבלה 1 מפורטים שימושי הטכנולוגיה בטיפול מרחוק בריפוי בעיסוק
להורדת מסמך חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות ובתקנות הנגזרות ממנו — לחצו על קישור מימין לפרטים נוספים בנוגע לחוק ובנוגע לקבלת רישיון עפ"י החוק, ניתן לפנות עדכון לטכנולוגיה חדשה או שדרוג טכנולוגיה קיימת ילוו בהכשרה ייעודית נוספת למטפלים

חוק מקצועות הבריאות

עובדים עצמאיים יתנהלו על פי נוהלי משרד הבריאות וידאגו להכשרה מתאימה לעצמם.

21
העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק
באמצעות הכללים הברורים של התנהגות מקצועית, ניתן להבטיח כי כל חבר בקבוצה הוא ראוי, מוכשר, מסוגל ומבצע את פעולותיו בצורה הטובה ביותר, על ידי כך תישמר יוקרתו האישית וכן תשמר גם יוקרת הארגון המקצועי
דרוש/ה מרפא/ה בעיסוק טיפולים אונליין
Telerehabilitation and recovery of motor function: a systematic review and meta-analysis
דרוש/ה מרפא/ה בעיסוק טיפולים אונליין
בהתאם למטרות הטיפול ולהנחיות הרגולטור — אפשר לבחור בטכנולוגיות "מן המדף" כמו פלטפורמות לשיחות וידאו אפליקציית זום, סקייפ, וואטסאפ, Microsoft Teams המאפשרות טיפול סינכרוני, או אפליקציות ותוכנות לשיתוף סרטוני וידאו ותקשורת כתובה המאפשרות לבד מזה גם טיפול אסינכרוני; חלק מטכנולוגיות המדף מאפשרות ניטור מדדים שונים של המטופל במצב סינכרוני ואסינכרוני
מרפאים בעיסוק בתחום הטיפול מרחוק מקדמים תהליכי הערכה והתערבות לקידום תפקוד ולשיפור יכולות ההשתתפות של המטופלים בכל פעולות היום-יום הבסיסיות BADL , האינסטרומנטליות IADL והמתקדמות AADL מהעקרונות המנחים נגזרים כללים להתנהגות אֶתית —מקצועית של המרפאים בעיסוק המנחים להתנהגות מקצועית ראויה, ומשמשים בסיס לקבלת החלטות מקצועיות נכונות, בהתאם לערכי המקצוע, ויהווה אמַת מידה לשיפוט ההתנהגות המקצועית
שינויים אלה, המואצים בשנים האחרונות, הן בימי שגרה ובעיקר בעִתות חירום, השפיעו על התפתחותם של שירותי הריפוי בעיסוק מרחוק הטיפול מרחוק תומך במהות המקצוע המכוון לקרב את האדם להיות מעורב ומשתתף פעיל בחייו, עם ולמרות המגבלה

העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק

Perspectives on the use of a telehealth service-delivery model as a component of school-based occupational therapy practice: Designing a user-experience.

7
נייר עמדה טיפול מרחוק
תחומי העשייה המקצועית — הערכה, אבחון, טיפול, שיקום, ייעוץ והדרכה, מניעה, קידום בריאות, מחקר ומתן חוות דעת מומחים
הקוד האתי
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 6
הקוד האתי
Telemedicine in the Management of ADHD: Literature Review of Telemedicine in ADHD A systematic review of telemedicine in autism spectrum disorders
ההחלטה לגבי השימוש בטיפול מרחוק, תתבסס על שיקול דעת מקצועי של מרפאים בעיסוק בעלי ידע ומיומנויות להפעלתה Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 24 12 , 2660-2668

נייר עמדה טיפול מרחוק

Diversity of practices in telerehabilitation for children with disabilities and effective intervention characteristics: results from a systematic review.

העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק
JMIR Serious Games , 4 2 , e11
דרוש/ה מרפא/ה בעיסוק טיפולים אונליין
Activity performance, participation and quality of life among adults in the chronic stage after acquired brain injury- The feasibility of an occupation-based telerehabilitation intervention
חוק מקצועות הבריאות
היקף ההכשרה ייקבע על ידי הארגון המספק או מממן את הטיפול מרחוק