קבינט בטחוני. הקבינט המדיני

התשובה שהתקבלה מנציגי ישראל ב הייתה כי התגובה לביקור שכזה תהיה קשה, ועל כן הוחלט בירושלים לשלוח משלחת שתוסמך לדון רק בענייני מסחר, ואשר תבקר גם במדינות נוספות לא קומוניסטיות באזור, מלבד סין מאז כינון היחסים הדיפלומטיים, היחס של ה הסינית כלפי ישראל הוא אמביוולנטי
היו מרוחקות וכן לא גילו עניין ב עד , יכלו לבקר בסין רק ישראלים אשר החזיקו גם ב זר כאשר החל משנה זו ובעקבות הודעה בנושא של שר המדע הסיני למקבילו הישראלי , התאפשר גם למדענים בעלי דרכונים ישראלים בלבד, להשתתף ב בסין

יחסי ישראל

בדיקה אחרונה ב-17 במאי 2020.

30
הקבינט המדיני
במצב שנוצר- לא ניתן להעריך את דרך פעולתו
יחסי ישראל
קבינט המלחמה קיבל בעת החירום החלטות באופן עצמאי, והממשלה עצמה אישרה את ההחלטות רק בדיעבד
הקבינט המדיני
נראה כי לא היו גילויים בסין מאז ראשית הופעת היהודים שם ועד המאה ה-20
מן הצד האחד היו שטענו כי אסור לראש הממשלה ולחברי הקבינט לקבל החלטות לבדם עוד קובע החוק כי: "הממשלה רשאית, לפי הצעת ראש הממשלה, להוסיף חברים לוועדה, ובלבד שמספר חבריה לא יעלה על מחצית מספרם של חברי הממשלה"
חנן בראון, המשנה למנכ"ל משה"ח, פנה ל, בעברו איש מוסד ובאותה עת איש משרד החוץ ששב מביירות ועסק בסוגיה הלבנונית מתוך הדו"ח: הפורום המדיני האינטימי הזה לא שימש בפועל בתפקיד שהוא יכול היה למלא: פורום מצומצם ודיסקרטי, שכלל את בכירי הדרג המדיני-ביטחוני ואנשים בעלי נסיון רב בתחומים אלה, שייצגו מרכיבים רבים של הקואליציה- שבו יכלו להתקיים דיונים של ממש, במטרה להעריך את המצב ולגבש מחשבות לגבי מתווה המשך הפעילות, על סמך חומר מלא יותר ותוך דיון דינמי עם בכירי מערכת הביטחון

יחסי ישראל

תפקידה העיקרי של הוועדה בימי הוא לתאם את המשא ומתן המדיני, ובשעת חירום בעתות משבר כגון - לקבל החלטות בנושאי ביטחון.

18
יחסי ישראל
ההסכם כולל רשימה סגורה של יישובים בהם יועסקו הפועלים ולא נכללים בהם יישובים מעבר ל
יחסי ישראל
ביוני 2016, בעקבות משבר פוליטי בין ראש הממשלה נתניהו והשר נפתלי בנט שדרש מינוי מזכיר צבאי לקבינט, מונתה ועדה בה היו חברים , ו
הקבינט המדיני
כ-400 שנים לאחר מכן החלו להופיע בסין קבוצות של סוחרים יהודים שוב
כאמור, קיימות טענות כי ההיסוסים הישראליים כלפי הגישושים הסיניים גרמו להחמצת ההזדמנות לכונן קשרים מלאים בין המדינות כבר בתקופה זו למרות המשבר, לא הפסיקו הסינים את הסחר בין המדינות
מספר אירועים ביטחוניים בתוכם, עוררו ביקורת על דרך קבלת ההחלטות שנעשתה במנותק מהקבינט בעוד ההשלכות חרגו מהתחום הביטחוני ב, המשיכה סין במדיניות פרו ערבית קיצונית ועודדה את מדינות ערב להתנגד להחלטת הפסקת האש שסוכמה בין שתי המעצמות הגדולות

יחסי ישראל

ביוני נפגש הסיני עם ישראל ב, דוד הכהן, וביקש ממנו לבדוק עם ממשלת ישראל הצעה לביקור משלחת רמת דרג בבייג'ינג.

6
הקבינט המדיני
היו אלה שהתיישבו ברובם ב וב והקימו שם
יחסי ישראל
אותה שנה נסע לביקור רשמי בסין
הקבינט המדיני
בנוסף, התנגד בן-גוריון לעמדת ארצות הברית בדבר אי הכרה בסין העממית ואי ייצוגה באו"ם והמשיך להחזיק בעמדה זו גם כאשר יחסה של סין אל ישראל הפך עוין