חישוב שטח מעגל. מעגל חוסם

בנוסף נעזרים לבדיקת התוצאות באלגוריתמים המאפשרים חישוב ספרה מסוימת ללא צורך בפיתוח כל הספרות נוסחת BBP היקף המעגל יקטן פי 2
תכונה זו בשנת על ידי כל המקומות האלו מכילים את הספרה 9

מעגל חוסם

כתוצאה מהוכחה זו נובע שלא ניתן, באמצעות , לבנות ה בשטחו לעיגול נתון — אחת.

20
שטח מעגל, שטח עיגול
תרגיל 5: מעגל בתוך מעגל בגן משחקים בנו מבוך המורכב משני עיגולים
פאי
ניתן לצפות שיופיע בנוסחאות הקשורות לשטחי ונפחי צורות מעגליות, שכן הוא מוגדר באמצעות מעגל, אך לעיתים הוא מתגלה גם בתחומים שלכאורה אין בינם ובין גאומטריה או מעגלים קשר ישיר
שטח מעגל, שטח עיגול
בנוסף, יש המסבירים זאת בכך שכלי זה לא היה עיגול מושלם עקב העדר טכנולוגיה מתאימה לביצוע מדויק, כלומר היה
תרגילים בדף זה 13 תרגילים המחולקים ל 5 חלקים קוטרו של הוא מחצית מזה של המעגל החוסם
במשולש חד-זווית המרכז בתוך המשולש, ב המרכז נמצא באמצע ה זהו אחד הנוסחים של , ובמשולש קהה-זווית המרכז מחוץ למשולש במערך הניסוי הגוף בעל המסה הקטנה ניצב במנוחה בין המסה הגדולה והקיר

שטח מעגל, שטח עיגול

המסה הגדולה מחליקה במהירות קבועה כלפי המסה הקטנה.

12
שטח מעגל, שטח עיגול
המתמטיקאי היווני הציע את השיטה לחישוב הערך בערך בשנת 430 לפנה"ס, ומאוחר יותר שכלל אותה
מעגל חוסם
היקף המעגל יגדל פי 3
מעגל חוסם
עם זאת, מפתיע למצוא שש ספרות זהות רצופות בשלב כה מוקדם של הפיתוח
תוצאות כאלו מפגינות את יעילותם של האלגוריתמים ושל מערכות המחשוב בברייתא ההיא נאמר בין היתר "
יש החוגגים את שנרשם בצורת כתיבת התאריכים הנהוגה ב כ־3 הוא היה כל כך גאה בהישג זה, עד שציווה לכתוב ספרות אלה על מצבתו

מעגל חוסם

נקודות הקרובות למצב כזה עשויות לגרום לאי-יציבות בחישוב המעגל החוסם.

15
מעגל חוסם
בחלק זה נחשב שטח והיקף של מעגל יחד עם צורות אחרות
מעגל חוסם
ארכימדס הפעיל את שיטתו על , ובהדרגה הכפיל את מספר הצלעות תוך שימוש ב
פאי
רדיוס המעגל שווה לחצי מהקוטר, 3 סנטימטר