מרומי שדה. מרומי שדה

לימוד התורה עשוי, לדבריו, משני יסודות: הקבלה המסורת והפלפול בהקדמותיו הארוכות לכל אחד מחלקי "העמק שאלה" פורש הנצי"ב את שיטתו בלימוד
בחיפושיו אחר הנוסחא המדויקת ביותר של השאילתות, רכש לעצמו כתבי יד שונים ונדירים היא נישאה לו בהיותה בת 28 חרף פער הגילאים ביניהם, בשל רצונה להינשא לתלמיד חכם העוסק בתורה

ביאור:חורבן בית שני כתוצאה משנאת חינם

סגירת הישיבה, בה השקיע את כל כוחותיו במשך 38 שנים, הרעה את בריאותו, כמו גם הדאגה מהחובות על סך 9,000 שהותירה.

נפתלי צבי יהודה ברלין
בלשונו- "אש-דת", הדת היא המסורת, והאש היא הפלפול המשתלהב
ביאור:חורבן בית שני כתוצאה משנאת חינם
בזמן קיומה של המחלוקת אירע חמור ובו נטל תלמיד של ר' חיים סכין ודקר בה תלמיד אחר שהיה מתלמידיו של הנצי"ב
קטגוריה:שופטים ה יח
הנצי"ב דגל בבקיאות ובפשטנות, ואילו ר' יוסף-דוב ב ובחריפות
בכל יום הוא לימד בישיבה את פרשת השבוע, מה שהפך לימים לפירוש "העמק דבר" המשך חכמה אומר על הפסוק "והמים להם חומה" ששלושת העבירות הנ"ל חמורות במישור הפרטי, אך אם נבחן ציבור - שנאת חינם שפשטה בו יכולה להורסו לגמרי
ישיבת וולוז'ין נסגרה בסופו של דבר בשל הלחץ הבלתי פוסק שהפעילו השלטונות הרוסיים על הנצי"ב הרבי מסלובודקא הסביר שהם לא ידעו את חטאם, כי לשנאת חינם אפשר לא להיות מודעים כשחושבים שמדובר בוויכוח עקרוני - אידיאולוגיה כנגד היריבים הפוליטיים

מרומי שדה

מתחרה על הנהגת הישיבה היה לו באותו זמן אבי שושלת בריסק, ר'.

1
ביאור:חורבן בית שני כתוצאה משנאת חינם
למשל, כאשר רצו להעמיד בראש התנועה את התנגד נמרצות בשל ריחוקו מהדת
מסלול קו 220 (קווים)
נפתלי צבי יהודה ברלין
מקורות נוספים על פי הלל הלפרין: יש בגמרא הבבלית והירושלמית מקורות נוספים המצביעים על סיבת חורבן בית המקדש השני, הסיבות הם: החורבן כמו בבית ראשון נבע משום עבודה זרה שפיכות דמים וגילוי עריות לישנא קמה בבלי מסכת יומא ט