עיריית תל אביב מכרזים. אחוזות החוף

אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ Created by
המערכות יידרשו להתחבר למרכז בקרה ושליטה קיים, המרוחק ממיקום התקנת המערכות, הכל כמפורט במסמכי המכרז

אחוזות החוף

.

4
אחוזות החוף
אחוזות החוף
אחוזות החוף

אחוזות החוף

.

אחוזות החוף
אחוזות החוף
אחוזות החוף