צאת חג שבועות. מאמרים בנושא חג שבועות אסופה 1

אמנם שבועות הוא החג האחרון בלוח השנה העברי ומסיים את ספירת העומר, אך הוא גם מסמל התחלות חדשות, שכן שמו הנוסף הוא "חג הביכורים" הקשור בהבאת הפירות הראשונים של השנה הוא מברך והם יוצאים ידי חובתם בשמיעה ובענית אמן: וראה עוד להלן על ענין תיקון ליל שבועות:
ד"ר סוזי קגן, יועצת פסיכולוגית בכירה, בעלת קליניקה לטיפול משפחתי ומרצה באוניברסיטת בר- אילן, מעניקה מספר טיפים להתחלות חדשות בחג השבועות: הרצל חקק מספר את סיפור הפרעות הנאציות שהכו ביהודי עיראק בחג השבועות תש"א, 1941 חג הביכורים, שבו מביאים ביכורים מכל יבול השדה - "ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" הבאת הביכורים מציינת את הבסיס החקלאי הקדום של החג ; חג הקציר, המסמן את סיום קציר השְׂעוֹרה והתחלת קציר החיטה, ובו מביאים "ביכורי קְציר חיטים" גם שם זה מציין את שבועות כחג טבע ; חג מתן תורה - בתורה נזכר רק החג החקלאי - חג הקציר והבאת הביכורים, אך לפי המסורת היהודית שלאחר המקרא זהו חג מתן תורה

זמני חג השבועות

אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט.

מאמרים בנושא חג שבועות אסופה 1
ויש נוהגים לטבול גם פעם שניה ביום טוב שחרית, זכר לטהרה שנטהרו ישראל בימי הפרישה כדי לקבל את התורה בטהרה: אף על פי שבכל ערבי יום טוב נוהגים להקדים קצת תפילת ערבית של יום טוב, בליל שבועות מאחרים להתפלל עד אחר צאת הכוכבים, לפי שהתורה אמרה על הימים שלפני החג שבע שבתות תמימת תהיינה ויקרא כג , ואם יקדימו לקבל קדושת יום טוב מבעוד יום, והוא היום הארבעים ותשעה לספירה, נמצא שהחסירו מעט ממ"ט ימי הספירה ואין זה 'תמימות': וכן הקידוש שעל היין של שבועות, אין אומרים אותו עד שיהיה לילה ודאי: נוהגים לשטוח עשבים או ענפי עצים בבתים ובבית הכנסת, לחג השבועות
מאמרים בנושא חג שבועות אסופה 1
והגר"א בטל מנהג זה בהרבה קהילות, משום שעכשו הוא מחק העמים להעמיד אילנות בחגיהם: נוהגים להיות נעורים כל הלילה ועוסקים בתורה ואומרים 'תיקון ליל שבועות' כסדר הכתוב בסידורים: ואיתא בשו"ע האר"י ז"ל: 'דע שכל מי שבלילה זה לא ישן כלל ועיקר, והיה עוסק בתורה - מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק': יזהרו מאד בתפילת שחרית ובקריאת התורה שלא יתנמנמו
חג השבועות / חג מתן תורה
בסקר נמצא כי מבין כל מאכלי הגבינה האפויים או המבושלים לחג השבועות, מעדיפים מרבית הישראלים את עוגת הגבינה האפויה והקלאסית
שלחו את הברכה לחג לכמה שיותר חברים, ברכת שבועות לחברים מהעבודה ולכל מי שיקר ללבכם והכל הולך אחר החיתום: הנעורים כל הלילה, בשחרית נוטלים ידיהם ואין מברכין 'על נטילת ידים' וחלק מברכות השחר אלא שומעים אותן מפי מי שישן בלילה ונתחיב בברכות אלה
על פי המסורת היהודית, "בשישה בסיוון נגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני ממקומו ומי שהוא מבין יוכל לשמע ולידע זאת, אם יטה אזנו היטב לספורי דבריהם, ישמע שהם מדברים רק מהספירה של אותו היום קפב : ג

ברכה לחג שבועות עם תמונות לברך חג שמח גלויות מקוריות

בחג זה נהג עם ישראל לעלות לרגל למקום המקדש להקריב שם קורבנות, וכן להביא ביכורים מפרי אדמתו.

חג השבועות / חג מתן תורה
בחג השבועות לקברו של דוד המלך — מבקשת מרפא, מבקשת ישועה לה ולמשפחה
חג שבועות
וכן גומרין בו את ההלל כשאר רגלים: וכן אומר 'שהחינו' בקידוש היום כבשאר רגלים
מאמרים בנושא חג שבועות אסופה 1
לקראת שבועות החליטו במחלבת "טרה" לבדוק מהו מאכל השבועות האהוב ביותר