רציו פטרוליום. רציו חיפושי נפט (1992)

אתר חדשות ישראל בעסקים - אינו בא להתחרות באתרי צרכנות אחרים ואינו בא לפגוע בהם השותפות נמצאת בעיצומו של קידוח נפט בגיאנה וככל הנראה תוצאות הקידוח יפורסמו לקראת סוף השנה
הדו"ח מתייחס לפרוספקט Agar אזורים 1,2 ו-3 ולפרוספקט Plantain, שבו מתוכנן קידוח משני שותפות "פטרוליום" מודיעה על התקדמות משמעותית לביצוע הקידוח בפרוספקט טנג'ר-1 1-Tanager הצפוי להתחיל כבר בחודשי הקיץ ולא יאוחר מספטמבר 2020

יוסי ארד סגר את קרן מונבז

בשנת 2007 הוענקו לרציו 100% מהזכויות בהיתר מוקדם ״רציו-ים״ אשר לימים הפך לרישיונות "עמית", "רחל", "ערן", "דוד" ו- "חנה" ואשר בשטחו נמצאה תגלית לוויתן, הממוקמת כ- 110-140 ק"מ מערבית לחופי ישראל.

מניית (רציו יהש) 394015
ההסתברות הגיאולוגית למציאת נפט באחת מתוך 10 השכבות עומדת על 72% — סיכוי אשר נחשב גבוה
רציו חיפושי נפט (1992)
בסוף חודש אוקטובר 2019 הוענקו לרציו במסגרת הליך תחרותי שיזם משרד האנרגיה יחד עם שתי חברות אנרגיה בינלאומיות Cairn Energy ו- Pharos Energy, שני מקבצי רישיונות חיפוש חדשים במים הכלכליים של ישראל, כאשר בכל מקבץ 4 רישיונות ושטחם הכולל של שני המקבצים עומד על כ- 3,200 קמ"ר
רציו חיפושי נפט (1992)
מכהן כדירקטור משנת 2005, חבר ועדות השקעות, ביקורת תגמול ומאזן
אופטימיות זה דבר חשוב — אך חשוב מאוד לנהל סיכונים ולא לשים את כל הביצים בסל אחד תחום פעילותה של רציו מימון הוא גיוס מקורות כספיים עבור השותפות המוגבלת אשר מטרתן לשמש את השותפות לצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן, לרבות באמצעות הנפקות של איגרות חוב
בעל תואר בוגר בכלכלה חקלאית מהאוניברסיטה העברית בדיקה אחרונה ב-30 בינואר 2021

אכזבה קשה לרציו פטרוליום: הקידוח בסורינאם התגלה כיבש

בוגרת כלכלה ומוסמכת כלכלת עסקים מאוניברסיטת תל אביב, בוגרת תכנית המנהלים באוניברסיטת הרווארד.

25
פוטנציאל גבוה לרציו פטרוליום
שותפות נוספות בבלוק הן הס Hess וקטאליה Cataleya
רציו חיפושי נפט (1992)
שאלות בכל הקשור לנושאים באתר ניתן לפנות למייל: kib006 gmail
פוטנציאל גבוה לרציו פטרוליום
צילום: יח"צ איתן אייזנברג, הגיאולוג של "רציו פטרוליום" וממייסדיה: "התחלתי לעסוק בחיפושי נפט בינואר 1960 ובכל שנות עבודתי לא ראיתי פרוספקט עם סיכויים כל כך טובים עם אפשרות לתגלית של כ- 70%
במהלך השנים פעלה החברה על מנת לגייס חוב לטובת מימון פיתוח מאגר לוויתן: בחודש ספטמבר 2014 גייסה רציו מימון כ- 371 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח א'
מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים סביר בעיניי להניח שהצלחה בקידוח תייצר עלייה בערך השותפות ואילו כישלון בקידוח Dry Hole יגרום ליציאה של כסף החוצה מהנייר ונפילה במחיר יחידות ההשתתפות

פוטנציאל גבוה לרציו פטרוליום

והחשש כי אין כדאיות כלכלית לביצוע קידוח הנפט בגיאנה.

20
יוסי ארד סגר את קרן מונבז
בפברואר הודיעה רציו יחד עם שותפותיה בלוויתן על החלטת השקעה סופית FID לפיתוח שלב 1א' של המאגר בתקציב כולל של כ- 3
מניית רציו פטרול יהש
אולם עם גילויי הגז ב בספטמבר 2010, פנה שוקרון ל בבקשה לבטל את הבוררות, בנימוק שהבורר התמנה בידי אנשי העולם התחתון
רציו חיפושי נפט (1992)
על השאלה האם מדובר הרבה או קצת — אין בכוונתי לענות מאחר והנבואה ניתנה לשוטים